Skip to content

Pere Lahendusringi virtuaalne infoseminar

Uudis

Ennetustegevuse Keskus kutsub osalema Pere Lahendusringi virtuaalsele infoseminarile, mis toimub 31. mail kell 12.00–15.00 Zoomi keskkonnas.

Seminari eesmärk on tutvustada taastava õiguse lähenemiste hulka kuuluvat PLR-meetodit kui perepõhist lühisekkumist, mis võimestab perekonda ning annab perele ja tema tugivõrgustikule tagasi põhivastutuse positiivsete muutuste ellu kutsumise eest pere elus.

Osalema on oodatud kohalike omavalitsuste ja asutuste esindajad, kes soovivad rohkem teada PLR-meetodist ning selle rakendamise võimalustest oma piirkonnas.

Seminaril kavas:

  • Tutvustame PLR-meetodi põhimõtteid, lähtekohti ja rakendamise eesmärke.
  • Jagame kogemusi mitmest uuendusmeelsest Eesti kohalikust omavalitsusest, kus PRLi rakendatakse lastega peredele tugiteenusena.
  • Kuuleme rahvusvahelise mõõtme saamiseks kogemusi ka Norra ja Suurbritannia praktikutelt PLR-meetodi kasutamisest taastava õiguse meetmena.
  • Räägime PLRi rakendamise võimalustest ja sügisel eesootavatest koordinaatorite baaskoolitustest.

Seminari täpse ajakava avaldame peagi Ennetustegevuse Keskuse kodulehel.

LISAINFO:

Elo Lättemägi

projektijuht, Ennetustegevuse Keskus

elo@ennetuskeskus.ee

telefon 5083656


Seminar viiakse ellu Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine” Norra rahastatud projekti „Pere lahendusringi meetodi arendamine ja rakendamine taastava õiguse lähenemisena” raames.

Pere Lahendusringi logoSotsiaalministeeriumi logoNorway Grants logo