Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Pärnu kolledž ja muuseum edendavad erivajadusi arvestavat turismi

Uudis

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö korralduse osakond ja Pärnu muuseum edendavad erivajadustega inimestega arvestavat turismi rahvusvahelises koostööprojektis, kuhu on kaasatud ka partnerid Lätist ja Belgiast.

Ain Hinsberg, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uurimiskeskuse projektijuht


Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmi raames toetatav projekt „Mindful Tourism Services for Mentally Disordered People” (MINDTOUR) ehk „Toetavate turismiteenuste loomine vaimupuudega inimestele” algas eelmise aasta septembris ja kestab järgmise aasta lõpuni. Projekti eesmärk on suurendada turismiettevõtjate teadlikkust ja vaimse erivajadusega inimeste ning nende perekondade kui klientide väärtustamise oskust.

Projekti on kaasatud Lätist Läti ülikool ning Zeit Hotel (Ligatne) ning Belgiast Thomas More’i ülikool (Mechelen-Antwerpen) ja Dr. Guislain’i muuseum (Gent).

Projekti käigus töötatakse välja turismiteenuste disainimise ja arendamise suunised, mis toetaksid just kerge ja mõõduka

Zeit hotelli tuba Lätis
Zeit hotel tuba Ligatnes, Lätis

intellektipuudega klientide teenindamist. Teenuste väljatöötamisel püütakse silmas pidada nende mitmeotstarbelisust ehk sobivust ka teistele sihtrühmadele, nt lastega reisivatele peredele.

Projekti on kaasatud partnerkõrgkoolide üliõpilased ja turismiettevõtjad. Juba on valminud kolme partnerriigi ülevaade, milliseid teenuseid osutatakse intellektipuudega inimestele turismisektoris, kui teadlikult ollakse valmis muuseumides seda sihtrühma vastu võtma, millised on sihtrühma vajadused ja ootused. Toimuvad rahvusvahelised õpiüritused, mille käigus ka projektipartnerid üksteist väisavad.

Projekti peamise tulemusena kujundatakse esimeste vaimupuudega inimestele ja nende peredele kohandatud ning suunatud teenuste prototüübid. Koostatakse sihtrühmale parimate teenuste kujundamise ning nõuannete ja suuniste käsiraamat. Valmib ka töövahend, mille abil turismiettevõtjad saavad hinnata juba osutatavate ja kavandatavate teenuste kliendisõbralikkust vaimupuudega inimestele.

Dr Guislain’i muuseum (kunagises vaimuhaiglas)
Dr Guislain’i muuseum kunagises vaimuhaiglas. Gent, Belgia

Läti ülikool vanemteadur Aija Van der Steina rõhutab: „Kaasav ühiskond ja puuetega inimestele, sealhulgas vaimupuuetega inimestele kättesaadavad teenused on säästva arengu olulised näitajad, aga turismiteenuste kättesaadavusel on senini vähe tähelepanu pööratud vaimse puudega inimestele”.

Uurides projekti käigus olukorda Lätis, saime teada, et see kliendirühm on endiselt suhteliselt „nähtamatu”. Enamikul ettevõtetel ja nende töötajatel pole kogemusi ega teadmisi, kuidas nende klientidega töötada. Samas ka vaimse puudega inimesed tegelevad reisimisega ja kasutavad vaba aja veetmise võimalusi nii palju, kui saavad, sest see mõjutab oluliselt nende arengut ja üldist elukvaliteeti.

Saime ka teada, et ettevõtetel on sageli vaja teha väiksemaid ja vähem kulukaid täiendusi ning (p)arendusi, et muuta teenused kättesaadavamaks nii vaimse puudega inimestele kui ka teistele rühmadele, näiteks pensionäridele või lastega peredele.”

Pärnu partnerite infot projekti kohta jagab kolledži sotsiaaltöö korralduse osakonna juhataja Liina Käär.