Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

MTÜ Loome Sillad arendab haiglas olijatele uusi tegevusvõimalusi

Uudis

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni tunnustussündmusel tiitli aasta koostööpartner 2022 pävinud MTÜ Loome Sillad edendab kohalikku eluolu ja arendatab vaimse tervise raskustega inimete tegevusvõimalusi.


SA Viljandi Haigla töötajate asutatud MTÜ Loome Sillad kaudu edendatakse kohalikku eluolu ja arendatakse haigla psühhiaatriakliiniku ning hoolekandekeskuse patsientide ja klientide tegevusvõimalusi, mille jaoks tervishoiupersonalil ei jätku tihtilugu aega ega raha. Inimeste arendamise, toetamise ning oskuste ja funktsioonide säilitamise kaudu parandatakse nende igapäevaelu kvaliteeti ning suurendatakse edasist iseseisva toimetuleku võimet. Üks oluline töösuund on olnud kogukonnateenuste arendamine Jämejala vaimse tervise külas.

Kolme tegevusaasta jooksul on ellu viidud viis edukat projekti.

  • Projektiga „TeHa koos“ edendati koostööd kohalike haridusasutustega. Projekti kaudu korraldati teabepäevi haridusasutuste töötajatele ja tudengitele, et vähendada eelarvamusi suhtumisel psüühiliste erivajadustega inimestesse.
  • Kodanikuühenduse sihtkapitali toetatud projektiga „Hüppelaud iseseisvasse ellu“ töötati koostöös teiste osalistega välja lõimitud teenusmudel, mille alusel pakutakse valdkonnaülest tuge, et toetada pikka aega haiglaravil viibivate psüühilise erivajadusega inimeste iseseisvust ja toimetulekuoskuste omandamist.
  • Projekti „Psüühikahäiretega patsientide loomekogu „Teine pool“ kirjastamine“ kaudu tutvustati kohalikule kogukonnale ravil viibivate vaimse tervise raskustega inimeste loomingut (kunsti, luulet ja kirjatöid). Kogukonna arendamisele suunatud projekt aitas vähendada psüühikahäirete stigmatiseerimist ning toetas ka vaimse tervise ja heaolu taastumist.
  • Jämejala vaimse tervise küla pargi arendustöödeks kutsuti ellu kaks projekti: „Viljandimaa liigirohkeima pargi arendustööd Jämejala vaimse tervise külas – I ja II etapp“, mille tulemusena on ajaloolisest Jämejala vaimse tervise küla pargist kujunenud kogukonnaliikmete ja külaliste teraapiaaed. Projekt pälvis Viljandimaa kodanikuühiskonna 2022. aasta teo auhinna nii komisjoni kui ka rahvahääletuse tulemusena.

MTÜ tegevuse kohta saab rohkem lugeda nende kodulehelt.

MTÜ Liikmetest pooled
Pool MTÜ Loome Sillad liikmeskonnast. Foto: erakogu

Artikkel ilmus ajakirjas Sotsiaaltöö 2/2023