Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Konverents „Loovmeetodid sotsiaaltöös”

Uudis

15.–18. juunini kestvale virtuaalsele Euroopa sotsiaaltöö hariduse konverentsile (ingl European Conference on Social Work Education), mida korraldab Tallinna Ülikool koos EASSWga, annavad 15. juunil avapaugu tudengid eel-konverentsiga „Interdistsiplinaarsed loovmeetodid sotsiaaltöös”.

Ettekannetega astuvad üles Eesti ja välisüliõpilased ning oma ala praktikud. Päeva lõpetab paneeldiskussioon, kus võetakse arutelu alla loovmeetodite kasulikkus ja vajalikkus tänapäeva sotsiaaltöös. Konverents toimub inglise keeles.

Konverentsile ja töötubadesse on osalema oodatud tudengid, sotsiaaltöö praktikud ja teised huvilised.

Tutvustatakse nelja sotsiaaltööga seotud teemat: kogukond; loomad ja loodus; liikumine, tants ja muusikateraapia; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT). 

Kogukonnapõhine lähenemine ja sotsiaaltöö

Traditsiooniliste sotsiaaltöömudelite kõrval on praeguses olukorras suur vajadus loovate kogukonnapõhiste lähenemiste järele. Kogukonna võimestamine toob esile inimeste ressursid ja sisemised tugevused ning samal ajal pakub see võimalusi üksteise toetamiseks ja aitamiseks.

Töötoas on fookus võimalustel ja eri riikides toimivatel headel praktikatel, mis võimestavad kogukonda ning selle liikmeid. Keskendume näidetele, mis edendavad vajalikku vastastikust abi.

Näited Eesti kogukonnapõhistest lähenemistest

Jututajate liikumine viib kokku noored seltsilised oma kodus või hooldekodudes elavate eakatega, et koos aega veeta ning vestelda, seda nii silmast-silma kohtudes kui ka telefoni teel suheldes. Jututajad on empaatilised suhtlejad ja missioonitundega koolitatud noored.

Meeste Garaaž propageerib aktiivset ja tervet vananemist. Nii vanemaid kui ka nooremaid mehi kaasa haarates loob see võimalusi teadmiste ja kogemuste vahetuseks ning aitab valmistuda eluks, mis on mõnus ja tegus ka vanemaks saades. Mehed pakuvad üksteisele seltsi, et hoida oma vaimset tervist.

Loomad, loodus ja sotsiaaltöö

Kuigi paljude jaoks on suhe looduse ja loomadega osa igapäevaelust, on sotsiaaltöö siiski traditsiooniliselt inimesekeskne. Töötoa eesmärk on mõelda sotsiaaltöö humanistlikele alustele ja kaaluda võimalusi, kuidas saavad olla sotsiaaltöö praktikas abiks seosed inimeste, loomade ja looduse vahel.

Töötoas esitletakse sissejuhatavalt käsitletavaid teemasid, seejärel analüüsitakse neid ja tuuakse elulisi näiteid Eestist. Uurime ka uusi võimalusi ja seda, kuidas teistes riikides loodust ja loomi sotsiaaltöö praktikasse lõimitakse.

Töötoa kaks alateemat

Loomad teraapias. Teaduslikult on tõestatud, et loomateraapia suudab arendada motoorseid oskusi ja liigeste liikuvust, suurendada verbaalset kommunikatsiooni oskust ja parandada enesehinnangut, vähendada ärevust, depressiooni ja igavust.

Loodusmatkad (sh virtuaalne reisimine). Stressi ja ärevust aitab vähendada ka looduses matkamine: lasta seejuures oma mõtted vabaks, lülituda kõigest välja, kuulata loodust ja lõõgastuda.

Liikumine, tantsu- ja muusikateraapia

Töötuba „Inertia of movements in active social work” viivad ellu sotsiaalkaitse esimese aasta tudengid Lenne Indov, Oivi Boyers, Marek-Igor Vellend, Liisa Reeder ning Aasia uuringute esimese aasta tudeng Kerli Rand. Keskendume liikumis- ja muusikateraapiale. Muusika, tantsu ja liikumisega tegelemine on praegu vaimse tervise säilitamiseks väga oluline. Korraldajate missioon on näidata, kuidas kasutada muusikateraapiat ja liikumist ning tantsu sotsiaaltöös, võimestades ja innustades osalejaid ja rakendades terapeutilist loovust. Kahte töötuppa on kaasatud Eestis tegutsevaid spetsialiste ja teistest riikidest pärit üliõpilasi. Töötoad annavad ülevaate kasutatavatest loovmeetoditest, arutelu täiendavad kogemustega Eesti oma ala eksperdid. Toome oma projektis välja, kuidas neid meetodeid oleks võimalik kasutada oma igapäevatöös ning mis uurimusi on sel teemal avaldatud.

IKT ja sotsiaaltöö

Eesti on eesmärgiks seadnud 95% digitaalse kirjaoskuse saavutamise aastaks 2023, tehtud on suuri investeeringuid koolide tehnopargist internetiühenduse ja digiõpikuteni. Nutikaid abitehnoloogiaid ja tööprotsesside digiteerimist saab kasutada mitmel otstarbel: teenusekasutajate turvalisuse, igapäevase toimetuleku ja heaolu suurendamiseks, kuid ka töö kergendamiseks ja töökorralduse optimeerimiseks. Jättes nii rohkem aega kõige olulisemale – inimeseks olemisele ja kliendiga suhtlemisele.

Töötoas vaatleme lähemalt robootika ja automatiseeritud teenuste kasutamist sotsiaalvaldkonnas ja jagame häid kogemusi nii Eestist kui ka mujalt maailmast.

Loodame, et need tutvustused tekitasid huvi ning soovid samuti osa saada mitmekülgsest konverentsist. Kolmepäevasele Euroopa sotsiaaltöö hariduse konverentsile on võimalik registreeruda SIIN.

Tudengite konverents

Konverentsi osalustasu on 70 eurot. Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengid ei pea maksma osavõtutasu, sest nende koolid on EASSWi liikmed.

Kui soovid mõnes töötoas jagada oma kogemusi või tutvustada innovaatilist sotsiaaltööpraktikat, siis võta julgelt esimesel võimalusel ühendust Katre Kalausiga: katrekal@tlu.ee. Tudengikonverentsist saab täpsemat teavet ka meie facebooki lehelt @CreativeMethodsinSW ja twitterist @CreativeMethod1.

Tudengite konverentsi logo

Kohtumiseni konverentsil!