Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Kommentaar

Inimõiguste käsitlemine Tartu Ülikooli õppekavades.

Judit Strömpl
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö uuringute kaasprofessor


Sellistel erialadel nagu sotsiaaltöö on äärmiselt tähtis tundma õppida häid rahvusvahelisi kogemusi. Kunagi ei lõppe vajadus uuesti sõnastada sotsiaaltöö iseärasusi ka rahvusvahelises võrdluses. Alexander Kleini ja Ingo Stammi artikkel tuletab meelde sotsiaaltöö omapära. Sotsiaaltöö väärtustes on inimõigused omamoodi standard. Laias laastus ongi ju sotsiaaltöötaja ülesanne järgida iga inimese õiguste jõustumist.

Hea meel on, et kuigi sotsiaaltöö eriala ei paista Tartu Ülikooli õppekavade nimedes kohe välja, õpetatakse nii bakalaureusekavas „Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu“ kui ka magistrikavas „Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu“ inimõigusi ning eetikat. Neid teemasid käsitletakse mitme aine õpetamisel. Näiteks bakalaureuseõppe sotsiaaltöö aluste üks keskne teema on just inimõigused. Ka magistriõppe uues kavas pööratakse endiselt tähelepanu eri rühmade inimõigustele, kuigi need ei ole nii põhjalikult vaatluse all nagu eelmises, „Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika“ magistrikavas, kus laste heaolu moodulis oli eraldi aine lapse õigustest.

Artiklis arutletakse inimõiguste üle põhjalikumalt. Nii süvitsi meie õppekavades ei minda, kuid inimeste samaväärsus on õppes väga selgelt ja läbivalt mõtestatud.