Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

„Heaolu arengukava 2023-2030” esimene tööversioon

Uudis

Heaolu arengukava seab sotsiaal-, töö- ning laste ja perede valdkonna strateegilised sihid aastani 2030.

Sotsiaalministeeriumis on valminud arengukava esimene tööversioon, mida tutvustati 25. novembril arengukava juhtkomitee ja ekspertkogu liikmetele. Töörühmades toimunud ekspertarutelude põhjal valminud  tööversiooniga on võimalik tutvuda sotsiaalministeeriumi veebilehel.

Aruteludes osalesid aktiivselt nii kohalike omavalituste sotsiaalvaldkondade, Eesti Linnade ja Valdade Liidu kui ka sotsiaalteenuste pakkujate, erialaorganisatsioonide ja ministeeriumi strateegiliste partnerite esindajad. Sotsiaalvaldkonna töötajate huve esindab ekspertkogus Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. Kõik huvilised said arengukava teemadel kaasa rääkida ka augustis toimunud arvamusfestivalil, mille arutelusid on võimalik järele kuulata.

Heaolu arengukava seab sotsiaal-, töö- ning laste ja perede valdkonna strateegilised sihid aastani 2030 ning on ühtlasi Euroopa struktuurivahendite kasutamise eeltingimus ja ka vahendite kasutamise strateegiline raamistik. Arengukava täiendatud tööversioon esitatakse huvigruppidele ja partneritele tagasiside andmiseks 2022. aasta I kvartali jooksul.