Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

ESTA uudised

Uudis

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) valis uue juhatuse esimehe ning otsib töötajaid. Samuti on organisatsioonil tulemas mitmeid huvitavaid sündmusi.


Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kui sotsiaalministeeriumi strateegiline partner aastatel 2022–2024 otsib oma ridadesse tegevjuhti (koormusega 0,5), kelle vastutusvaldkond on strateegiliste projektide juhtimine ja organisatsiooni arendamine, juhatuse igapäevane toetamine, finantsjuhtimine ja organisatsiooni esindamine, ning kommunikatsioonispetsialisti (koormusega 0,25).

Kairit LindmäeESTA juhatus valis uueks juhatuse esimeheks Kairit Lindmäe.  Lähiaastate olulise eesmärkidena näeb Kairit ESTA liikmeskonna suurendamist, kaasates eri piirkondade sotsiaalvaldkonna töötajaid, ning koostöö tugevdamist partnerorganisatsioonidega.

14. juulil toimus rahvusvaheline ESTA teemapäev Viis kontinenti, viis sotsiaaltöö pilku. Seminari lühikese kokkuvõtte leiab ajakirja Facebooki lehelt.

ESTA osaleb 12. augustil Paides arvamusfestivalil Eesti Puuetega Inimeste Koja laval „Kõik on kaasas” aruteluteemaga „Hoolikas suunamudija”. Arutelu käigus soovitakse avada sotsiaalvaldkonna eri ametite tausta ja rääkida sellest, kuidas pöörded tööelus rikastavad inimese elu ning miks valida töö inimestega.

13. septembril toimub ESTA Lääne-Eesti piirkonna teemapäev Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna koostöö – kohaliku tasandi praktikad.

Juuni lõpus toimus seminar „Sotsiaalvaldkonna suunad – eile, täna, homme“, kus arutleti valdkonna kitsaskohtade ja ESTA järgnevate aastate tegevussuundade üle. Arutelu jätkub ESTA iga-aastases sügiskoolis 21.–22. septembril (koht täpsustub). Sügiskoolis räägitakse ka uuendatud eetikakoodeksist ja sotsiaalala töötajate toetamise võimalustest.

ESTA korraldab 2.–3. novembril Tallinnas konverentsi „Kriis – upud või õpid“. Konverents on ajendatud kahest järjestikusest kriisist, kus on tugevalt esile tulnud vabatahtlike panustamine, kogukonna vahendite ja võimaluste kasutamine, aga ka kriisi juhtimine, sh eri osaliste koostöös.

Konverentsil tõstatame küsimuse, kui palju on ühiskonnas tegelikult ressursse vaba tahtena, kuidas kogukonnad koonduvad ja reageerivad ning töötavad kriisiolukorras. Kriisidest on kaasa võtta nii häid kogemusi kui ka arengukohti sotsiaaltöö ja vabatahtlike ning kogukondade, aga ka valdkondadevahelises koostöös ning kriisi juhtimises, sh kohalikul tasandil. Arutame, mida õppisime viimaste aastate kriisikogemustest, et olla valmis tulevikuks.

Kutsume ESTA-sse uusi liikmeid! Organisatsiooni kuulumine võimaldab olla paremini kursis valdkonna tegemistega ja ka ise kaasa lüüa ning panustada valdkonna arengusse. ESTA-ga liitumise info leiab siin. ESTA tegemistega saab kursis olla ESTA FB-lehe ja kodulehe kaudu.