Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

ESTA-l on uus juhatus

Uudis

Järgmisel kolmel aastal juhib Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) natuke uus, natuke vana ja tublisti noorenenud juhatus. Kes nad on ja millesse panustavad? Mida on kavas lähemal ajal teha?


ESTA juhatuse esimees Annaliisa Täht on erialase kõrgharidusega, ta on Haapsalu Sotsiaalmaja direktor. Tema jaoks on oluline sotsiaalvaldkonna maine kujundamine ja hoidmine. Annaliisa peab vajalikuks tugevdada sotsiaaltöö kui kutselise töö kuvandit, mille tegemiseks ei piisa vaid heast südamest ega aitamissoovist.

Kati Välbe on kõrgharidusega, ta on OÜ Reiting PR koolitusjuht ja OÜ Luwi koolitaja lapsehoidja ja tugiisikute õppekaval. Kati tahab panustada eelkõige just kutsete valdkonnas, et kutse taotlemine muutuks veelgi populaarsemaks.

Kelli Ilisson on sotsiaalteaduse magister (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika), ta on sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik ja Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika külalislektor. Kelli soovib välja töötada ESTA sise- ja väliskommunikatsiooni strateegia. Algatas ja teeb ESTA podcast’i „Sotsiaalhääling“. Kelli usub, et ESTA tugevus on tema liikmed. Samuti peab ta oluliseks sotsiaalvaldkonna töötajate enesehoidu ja tööga seotud toetamist.

Olga Pihlak on kolmekordse kõrgharidusega (sh organisatsiooni juhtimine, sotsiaalnõustamine), ta on hoolekandeasutuse Sügis sotsiaaltöötaja, varem töötanud ka töötukassa Virumaa osakonnas. Olga on veendunud, et edu pant on koostöö, mistõttu on tähtis kaasata kõik piirkonnad.

Kairit Lindmäe on eriala kõrgharidusega, ta on töötukassa partner, kogemusnõustaja, koolitaja, mentor, naiskodukaitsja ja poliitik, Saaremaa vallavolikogu liige ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees. Kairit on uue ja vana juhatuse oluline ühenduslüli, sest kuulus ka eelmisesse juhatusse. Tema jaoks olulised küsimused on sotsiaalala töötajate väärtustamine, valdkonna edendamine, juhatuse ja piirkondade koostöö, eri valdkondade kutsete propageerimine.

Elmet Puhm on eriala kõrgharidusega, ta on ESTA üks asutajaliikmeid ja varasemaid juhte, pikaajaline koolitaja programmis „Imelised aastad“, SOS Lastekülade Ühingu teenuste arendus- ja kvaliteediosakonna juhataja. Elmet soovib tegelda lastekaitse ja sotsiaaltöö arendamisega kohaliku omavalitsuse tasandil, panustada lastevaldkonna sotsiaalala töötajate koolitusse ning sotsiaaltöö eetika küsimustesse. Samuti peab ta oluliseks töötajate töötingimuste ja palga küsimustes eest seismist.

Eike Käsi on eriala kõrgharidusega, ta on sotsiaaltöö superviisor, ESTA liige ühingu asutamisest saadik ja ka juhtinud organisatsiooni, Keila Linnavalitsuses haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea. Ta peab tähtsaks jätkata ESTA mainekujundust ja valdkonnaülest tegevust, sest sotsiaaltöö peab olema nähtav, õigesti kajastatud ja positiivse kuvandiga kutseala, mis kõnetaks pea iga inimest tema erinevatel eluetappidel. Ta on veendunud, et ühisüritused liidavad ja toetavad tegijaid.

Uued juhatuse liikmed pingutavad selle nimel, et ESTA tugevneks valdkonnaorganisatsioonina ja oleks ühendus, mis tõesti ühendab, esindab, arendab ja räägib avalikult kaasa olulistes küsimustes. Osa tegevust toimub sotsiaalministeeriumi partnerluslepingu alusel, mis on sõlmitud järgmiseks kolmeks aastaks.

  • Aastal 2022 jätkatakse ESTA kogemusseminaridega ja alustatakse ka uue seminarisarjaga „Teoreetik-praktik“ koostöös ülikoolidega.
  • Uute teadmiste vahendamiseks ja sotsiaaltöö praktika ühtlustamiseks korraldatakse sügiseti aastakonverentse.
  • ESTA aitab kaasa sellele, et hoida kutsestandardid asjakohasena ja propageerib igati kutse taotlemist.
  • Kavas on toetada eetikapõhimõtete rakendamist praktikasse ja inimõiguste järgimist. Uuendatakse eetikakoodeksit ja tutvustatakse WHO Quality Rights meetodit.
  • Sotsiaalvaldkonna töötajate enesehoiu ja arengu toetamiseks kutsutakse ellu sotsiaalvaldkonna töötajate mentorlus.
  • Ühiskonnas sotsiaalvaldkonna väärtustamisel ja maine parandamisel jätkatakse parimate sotsiaalala töötajate väljaselgitamist ja tunnustamist. Korraldatakse e-külastusi sotsiaalasutustesse ja tutvustatakse avalikkusele sotsiaalvaldkonna ameteid, antakse välja uusi taskuhäälingu osi ja toimub mitmesugune muu kommunikatsioonitegevus.