Liigu edasi põhisisu juurde

Personaalmeditsiini teenused laiendavad tervise infosüsteemi võimalusi

Personaalmeditsiini uuenduslikud ennetusteenused värskendavad ka tervise infosüsteemi, tuues sellesse mitmesuguseid uusi võimalusi, millest on kasu nii patsientidele kui ka arstidele.

Meelis Tivas
Meelis Tivas
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) projektijuht

Tervise infosüsteemi juurde tekib arenduse käigus tarkvara nimega personaalmeditsiini halduskomponent, mis teab igal ajal teenuse protsessi jaoks olulist infot inimeste tahte- ja sooviavalduste kohta ning juhib protsessi järgmiste sammudeni. Näiteks loob inimesele kutse genotüpiseerimisele, annab korralduse arvutuse tegemiseks, koostab saatekirja vastuse ning saadab selle tervise infosüsteemi kesksüsteemi.

Projekti käigus tervise infosüsteem laieneb ja saab omale mitu uut „pereliiget:

  • geneetiliste andmete infosüsteemi GAIS, milles hakatakse hoidma teenuste jaoks vajalikke komplekte inimese geeniandmetest;
  • haldus- ja arvutuskeskkonna, mis hakkab hoidma arvutusi tegevat tarkvaralist meditsiiniseadet;
  • nõusolekute infosüsteemi, mis võimaldab inimesel vormistada tahtevaldusi geeniandmete ülekandmiseks geenivaramust GAIS-i.

Need infosüsteemid majutatakse TEHIK-u infrastruktuuris, kasutades moodsat „pilvearhitektuuri.

Tervise infosüsteemi skeem
Joonis. Tervise infosüsteemi skeem

Arendusi tehakse olukorras, kus käsil on juba uue tervise infosüsteemi UpTIS-e ja uue Patsiendiportaali (töönimega Terviseportaal) väljatöötamine ning osaline kasutuselevõtt. Kõik meie tegemised projektis peavad sobituma ka UpTIS-e raamistikku ja personaalmeditsiini plokk võib saada Terviseportaali üheks esimeseks uueks osaks.

Kui tahteavaldus teenusele on vormistatud, geeniandmed üle kantud või loodud ja riskiarvutused tehtud, peab tulemus jõudma arsti vaatevälja, et ta saaks neid andmeid kasutada ennetustegevuses ning raviotsuste tegemisel. Selle eest, et info jõuaks arstini, hoolitsevad tervise infosüsteemi juurde loodud andmevaatur ja Tervisekassaga koostöös välja arendatud otsustustoe süsteem.

See kõik teeb personaalmeditsiini projektist tehnilises mõttes väga uuendusliku ja elluviimise mõttes katsumusterohke ettevõtmise. Edukad saame olla aga ainult siis, kui teeme koostööd.