Liigu edasi põhisisu juurde

Rahvatervishoid ja turvalisus kohalikes omavalitsustes. Uuringuaruanne

Uuring
Allalaadimine (PDF, 2.04 MB)

2020. aasta sügisel tegi Tervise Arengu Instituut Eesti kohalike omavalitsuste juhtide ja valdkondlike spetsialistide seas uuringu, et analüüsida rahvatervishoiu ning turvalisuse olukorda. Uuring viidi ellu Norra toetusest 2014.–2021. aastal rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ toel. Uuringut korrati rahastusperioodi lõpus, st 2023. aasta teisel poolaastal.

Uuringu eesmärk oli saada ülevaade rahvatervishoiu ja turvalisuse valdkonna olukorrast omavalitsustes, muu hulgas:
1. valdkonna korraldusest (sh valdkondliku spetsialisti ja töörühma (valdkondlike töörühmade) olemasolu, nende tööülesanded ametijuhendis);
2. paikkonna tervise- ja heaoluprofiili olukorrast;
3. valdkonna mõistmisest ja mõtestamisest (sh rollijaotus, tervisedenduse põhimõtete tundmine ja rakendamine);
4. valdkonna tegevuste planeerimise põhimõtetest ja tegevustest (sh erinevate infoallikate olulisus, ennetustegevuste valiku mõjurid, rahastuspõhimõtted);
5. valdkonna arendust takistavatest ja toetavatest teguritest;
6. nende kohalike omavalitsuste juhtide ja spetsialistide osakaalust, kes on teadlikud tõenduspõhise praktika põhimõtetest rahvatervishoius.

Veebiküsimustikku kutsuti täitma omavalitsuste juhid (vallavanemad ja linnapead) ning rahvatervishoiu ja/või turvalisuse valdkonna eest vastutav(ad) spetsialist(id).

Uuringus on juhitasandil esindatud 68% ning rahvatervishoiu/turvalisuse spetsialistide tasandil 69% Eesti kohalikest omavalitsustest.

Rahvatervishoid_ja_turvalisus_KOV_2023-2

Info

Aasta
2024
Väljaandja
Tervise Arengu Instituut
Autorid
Marika Kookla, Triinu Purru