Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

ESTA kutseuudised

Uudis

Üha enam tööandjaid eeldab, et ka praktikutest lapsehoidjad, tugisikuid ja tegevusjuhendajad tõendavad ning taastõendavad oma kutseoskusi. See annab kindlasti eelise tööturul. 2022. aastast peab kõigil lastekaitsetöötajatel olema sotsiaaltöötaja kutsetunnistus spetsialiseerumisega lastekaitsele.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonil (ESTA) on hea meel tõdeda, et sotsiaaltöötaja kutse sügisesse taotlusvooru laekus rekordiliselt 69 avaldust. Vestlused toimusid oktoobris ja novembris. Enamik spetsialiseerumisi oli lastekaitsele (2022. aastast peab kõigil lastekaitsetöötajatel olema sotsiaaltöötaja kutsetunnistus spetsialiseerumisega lastekaitsele). Kutse saanute arvu ei saa veel avaldada, sest lõplikku otsust alles vormistatakse.

Tegevusjuhendaja kutse sügisesse taotlusvooru laekus kümme avaldust ja üks taastõendamise soov. Kõik taotlejad tõendasid oma pädevust ja said tegevusjuhendaja kutse.

ESTA annab sellest aastast esimest korda kutse ka tugiisikutele. Valida saab kuue spetsialiseerumise vahel:

  1. töö abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega,
  2. töö toimetulekuraskustes isikuga,
  3. töö rahvusvahelise kaitse saajaga,
  4. töö väärkoheldud isikuga,
  5. töö toimetulekuraskustes perega,
  6. töö sõltuvushäirega isikuga.

Kevadel esitas kutse saamise taotluse seitse praktikut (15 spetsialiseerumisele), sügisvoorus oli juba 15 taotlejat (33 spetsialiseerumisele). Kõik taotlejad küll hindamist ei läbinud, kuid neil on võimalik seda taas üritada järgmistes voorudes. ESTA on sel aastal korraldanud tugiisikute spetsialiseerumise eksami ka Valgamaa kutseõppekeskuse kutsetasemel, kus selle sai 23 lõpetajat.

Kõige populaarsem on olnud spetsialiseerumine tööle abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega. Koordinaatori soovitus on leida kutse taotlemiseks endale sobiv koolitus ja koolitusasutus. Kindlasti tuleb jälgida, et koolitus vastaks kehtivale kutsestandardile „Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4ˮ. Enamik koolitusasutusi on lisanud oma koolituskavasse ka kutse taotlemisega seotud teemad, et õppijad saaksid juba koolituse jooksul valmistuda kutseeksamiks. Tugiisikuid õpetab mitu koolitusasutust kogu Eestis.

Üks populaarseimaid kutseid, mille andmist ESTA koordineerib, on lapsehoidja. Lapsehoidjad saavad taotleda neljanda ja viienda taseme kutset. Tase 5 tähendab oskust tegeleda ka suure hooldusvajadusega lapsega ning olla meeskonna tööjuhendaja. Aasta-aastalt on lapsehoidja kutse taotlejate arv suurenenud. Talvisesse vooru on taotluse esitanud üllatuslikult ligi sada inimest (sh kutse taastõendajad), võrdluseks: 2018. aasta talvel laekus ainult 34 taotlust. Haiguste ja COVID-piirangute tõttu kõik taotlejad hindamisele kahjuks ei pääse, kuid neil on võimalus osaleda järgmistes voorudes.

Kuigi lapsehoidjana töötamiseks ei ole kutsetunnistus kohustuslik, on suur rõõm, et kutse taastõendajate arv suureneb ja mõni taotleja taastõendab kutset juba mitmendat korda (kutset tuleb taastõendamida iga viie aasta tagant).

Aastas korraldame mitu lapsehoidjate eksamit kutsekoolides, lapsehoidja eriala on populaarne ka kutseõppe tasemeõppes. Kutsega lapsehoidjal võiks olla tööturule sisenemisel suurem võimalus silma hakata ja oma teadmisi ning oskusi tõendada, sest soovijaid, kelle hulgast tööandjal tuleb valida, on üsna palju. Järjest rohkem näeme eksamil ka neid taotlejaid, kes tulevadki kutset taotlema tööandja soovitusel ja on ka asutusi, kes eeldavad kõigilt oma lapsehoidjatelt kutset. Kutse omandamise ja taastõendamisega käib igapäevatööga kaasas ka pidev enesearendamine ametikoolitustel.