Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Vabatahtlikud ulatavad hoolekandes abikäe kogu Eestis

Uudis

Sotsiaalministeerium jätkab vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamist hoolekandes. Eesti külaliikumine Kodukant viib hanke tulemusena 31. augustist 2021 kuni 31. oktoobrini 2023 ellu projekti „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis”.

Projekti eesmärk on vabatahtlike abiga toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kellel on igapäevaeluga toimetulekul vaja senini osutatavatele teenustele lisaks kõrvalabi, tuge või seltsi.

Käesoleval projektiperioodil saab toetada vähemalt 1800 eakat või täiskasvanud erivajadusega inimest kogu Eestis. Tegevust korraldatakse igas maakonnas, kokku vähemalt 60 kohalikus omavalitsuses. Kaasatud on vähemalt üks kohalik omavalitsus igast maakonnast. Koostöös kohalike omavalitsuste ja teiste partneritega saab igas omavalitsuses abi vähemalt 30 inimest.

Tegevus korraldatakse mitmes etapis. Kõigepealt värbab külaliikumine Kodukant igasse maakonda koordinaatori, kelle ülesanne on korraldada vabatahtlike tegevust maakonnas, suhelda kohalike omavalitsustega vabatahtlike leidmisel ja abivajajatest ülevaate saamisel, teha koostööd kogukondadega jms.

Külaliikumine Kodukant viis sama sisuga katseprojekti ellu aastatel 2018–2020. Kodukandi esmast koostöömudelit katsetati 12 maakonnas ja 43 kohalikus omavalitsuses. Vabatahtlikud osalesid kokku 21 600 tundi ja toimus 12 065 külastust või kontakti, mis hõlmasid eri vormis abi. Projekt kinnitas, et vabatahtlike süsteemne kaasamine hoolekandes on veel uudne. Praeguseks on aga loodud tugevad eeldused selle rakendamiseks: on koolitatud vabatahtlikud, kes soovivad jätkata, huvi on nii seltsidel, sotsiaaltöötajatel, hoolekande- ja tervishoiuasutustel kui ka abivajajatel.

Paindlik ja inimlik tugi aitab oluliselt kaasa eakate ja erivajadustega inimeste elukvaliteedi parandamisele ning üksildustunde leevendamisele. Vabatahtlikul on rohkem võimalusi märgata abivajadust, millest ta saab teavitada sotsiaaltöötajat, kergendades nõnda omavalitsuse ennetustöö koormust. Tähtis on silmas pidada, et vabatahtlikud saavad pakkuda lisatuge ametlikele sotsiaalteenustele, kuid ei saa neid asendada.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” vahenditest.

Lisainfo projekti kohta ja meeskonna kontaktid