Skip to content
Sitemap

Social Work Sotsiaaltöö

Ringist välja
Uudis

Kuidas aidata riskinoor (nõia)ringist välja?

Aastal 2018 kehtima hakanud alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise reform andis Eestile tõuke proovida intensiivsel võrgustikutööl põhinevat „Ringist välja“ (RV) mudelit, mille abil saab aidata keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorel jõuda õiguskuuleka käitumiseni. Praeguseks on RV-mudelit Eestis piloteeritud üle kahe aasta.
statistika
Uurimus/analüüs

Isikliku abistaja teenus 2017.‒2021. aastal

Isikliku abistaja teenus on mõeldud inimestele, kellel on funktsioonihäire, mille tõttu nad ei tule igapäevategevusega iseseisvalt toime ja vajavad kõrvalabi. Teenuse eesmärk on suurendada füüsilist kõrvalabi vajava inimese iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenuse saaja seadusjärgsete hooldajate koormust.
ajakiri Sotsiaaltöö
Uurimus/analüüs

Erialaajakirja roll Eesti sotsiaaltöös

Artikkel tutvustab eelmisel aastal Tartu Ülikoolis kaitstud magistritööd, mille eesmärk oli tuua välja erialaajakirja roll Eesti sotsiaaltöös. Tulemustest selgub, et ajakiri pakub lugejatele uute teadmiste ja info kõrval ka palju muud.