Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

Euroopa Liidu lipud
Korraldus

Euroopa Liidu Nõukogu soovitab tagada juurdepääsu kvaliteetsetele pikaajalise hoolduse teenustele

Sotsiaalse kaitse ja kaasatuse tagamiseks tuleb Euroopa Liidu riikides parandada pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavust ning kvaliteeti. Selle saavutamisel seisavad riigid silmitsi sarnaste probleemidega: rahvastiku vananemine, COVID-19 pandeemia mõju ja vajadus kindlustada pikaajalise hoolduse kestlik rahastamine.