Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

tudengid vaatavad tahvelarvuti ekraani
Uudis

Magistriõppekava „Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon“

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis toimub vastuvõtt uuele õppekavale „Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon“, et alustada õppetööga augusti lõpus. Unikaalne õppekava ühendab sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tegutsemise pädevused, et anda süvendatud tõenduspõhiseid teadmisi sotsiaalvaldkonna innovatsioonist ning toetada õppija professionaalset arengut.
Uudis

Sotsiaaltöö õppekavad 2022. aastal

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituuti (TLÜ ÜTI) saab tulla õppima bakalaureuseõppes sotsiaaltööd või sotsiaalpedagoogikat, magistriõppes sotsiaaltööd, aga ka sotsiaalpedagoogikat ja lastekaitset või sotsiaalset ettevõtlust, doktoriõppes sotsiaaltööd. Dokumentide vastuvõtt algab 15. juunil, doktoriõppes 23. mail, ning kestab 30. juunini...

Blog archive (year)