Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

Metoodika

Eetika köielkõnd sotsiaalteadustes

Teadustööd plaanides on oluline järgida eetikareegleid ja teada, mida erisuguseid uuringuid kavandades arvesse võtta ja mis kooskõlastusi on uuringute elluviimiseks tarvis.

Blog archive (year)

Rubriigid