Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

arutelu
Metoodika

Töökohal õppimine dementsusega inimeste teenistuses

Sisekoolitused kui üks töökohal õppe vorm toetab töötajat tähenduslike teadmiste loomisel, andes talle võimaluse võtta vastutus oma õppimise eest. Võttes aluseks vastastikuse austuse ja ühised väärtused on koolituse disainimine õpitav, rohked juhised kättesaadavad ning sisekoolitaja ei pea toetuma vaid oma varasematele õpikogemustele.
mälu
Kogemus

Viljandi haigla mälukliinik – terviklik raviteekond mäluhaigustega inimeste heaks

Viljandi haigla mälukliinik on mäluhaigustega inimeste Eestis toimiva tervikliku raviteekonna hea näide. Mälukliiniku eesmärk on ühendada meditsiini- ja sotsiaalsüsteem nõnda, et kogu teave meditsiiniliste ja toetavate teenuste võimaluste kohta oleks patsiendi ja tema lähedaste jaoks kättesaadav ühest kohast.