Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

küberkiusamine
Uurimus/analüüs

Kiusamise levimus Eesti noorte seas ja sellega seotud tegurid

Koolikiusamine on noorte vägivalla üks levinumaid vorme. Rahvusvahelises kooliõpilaste tervisekäitumise uuringus on koolikiusamise levikut jälgitud juba paarkümmend aastat. Eestis on kiusamine koolikeskkonnas aastatega järjepidevalt vähenenud, kuid küberkiusamise levik on tõusutrendis.