Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

lapsed mänguväljakul
Korraldus

Lääne-Harju vallas on esikohal inimene ja tema keskkond

Lääne-Harju valla elanike arv on viimastel aastatel pidevalt suurenenud, mis kinnitab, et vald on ligitõmbav ja kõigi võimalustega elukoht. Sellele on kaasa aidanud tähelepanu lastega peredele, eakate kaasamine, abivajajate suunatud tugiteenused, samuti rohevalla eesmärkide seadmine.
tudengid vaatavad tahvelarvuti ekraani
Uudis

Magistriõppekava „Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon“

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis toimub vastuvõtt uuele õppekavale „Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon“, et alustada õppetööga augusti lõpus. Unikaalne õppekava ühendab sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tegutsemise pädevused, et anda süvendatud tõenduspõhiseid teadmisi sotsiaalvaldkonna innovatsioonist ning toetada õppija professionaalset arengut.
tee läheb kahes erinevas suunas
Uurimus/analüüs

Pikaajalise hoolduse tulevik on keeruline, kuid lootusrikas

Pikaajalise hoolduse teenused on mõeldud inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi pikema aja jooksul, sest nende füüsilised või vaimsed võimed on vähenenud. Niisuguse teenuse kulu on kõige suurem kindlustamata risk Eestis. Pikaajalise hoolduse väljakutsele ei ole iseeneslikku leevenemist oodata.