Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

laps tugiisikuga
Uudis

Raske ja sügava puudega laste tugiteenuste projekti kokkuvõte ja jätkutegevus

Projekti rahastus, millega toetati kohalikke omavalitsusi tugiteenuste osutamisel raske ja sügava puudega lastele, lõppes 2022. aastaga. Tänavu jaanuaris maksis sotsiaalkindlustusamet välja viimased toetused ja statistika valmis veebruaris. Kuidas projekti toel tugiteenusete osutamist toetati ja kui paljud lapsed ning pered tuge said?