Skip to content
Sitemap

Social Work Sotsiaaltöö

asenduskodu
Uurimus/analüüs

Kolm võistlevat heaoludiskursust asenduskodus

Ingrid Sindi tutvustab oma juunis 2021 kaitstud doktoritööd, kus uuris laste institutsionaalse asendushoolduse diskursiivseid praktikaid Eesti SOS Lastekülas. Uurimistulemuste põhjal on esitatud kolm diskursiivset praktikat: lastekülast kogukonda, armastav hoolitsus ja lapse osalusel põhinev lapsekesksus.
katkirebitud joonistus perest
Uurimus/analüüs

Perekodus elavad lapsed soovivad teada, kes nad on ja kust nad tulevad

Milline on perekodus elavate laste vaade suhetele bioloogilise perekonnga? Artiklis tutvustab Liina Kõiv oma magistritöö tulemusi, kust selgub, et bioloogilisest perest eraldatud lapsed mõtlevad sageli oma perele ja soovivad sellest rääkida. Oma bioloogilise pere liikmete tundmine muudab lapsed enesekindlamaks ja annab neile teadmisi ka iseenda kohta.

Blog archive (year)