Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

Merike Sisask

Eessõna

„Tervist märkame ja teadvustame siis, kui see hakkab ära kaduma või ähvardab selle kadumise reaalne oht. Viimasel kahel aastal oleme kõik seda ähvardust igapäevaelus väga isiklikult tajunud,“ kirjutab veebruarinumbri eessõnas Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask.
Koroonaaja tegevused
Kogemus

Eesti sotsiaaltöötajate igapäevatöö koroonakriisis

Maida Michelson ja Tatjana Stolfat kirjutavad oma kogemusest, kuidas sotsiaaltöötajad ja sotsiaalteenuste osutajad on andnud suure panuse pandeemiaga toimetulekusse. Nad on pidanud kohanema muutustega töökorralduses ning senisest enam on esile tõusnud vajadus tegelda töötajate endi vaimse tervise hoidmisega.