Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

tugiisik
Kogemus

Tugiteenused harvikhaigusega lastele vajavad suuremat tähelepanu

Sotsiaalhoolekande seaduse järgi on raske ja sügava puudega lastel õigus nii lapsehoiu- kui ka tugiisikuteenusele. Siiski on kitsaskohti nii teenuse taotlemisel, kasutamisel kui ka korralduses. Veelgi keerulisem on tugiteenuseid osutada ja hoida väga väiksele, ent spetsiifilisele sihtrühmale: harva esineva haigusega ehk harvikhaigusega lastele ning nende perele. Hätta jäävad nii pered kui ka teenuseosutajad, toetust vajavad ka lapsehoidjad ja tugiisikud.