Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

Valter Parve
Sotsiaaltöö kui elukutse

Sotsiaaltöö eetika lühikonspekt

Ajakirja kolleegiumi liige Valter Parve otsis üles ESTA eetikakomitee esimese koosseisu ühistööna valminud soovituste loetelu, mida ta jagas lugejatega esimest korda ajakirjas Sotsiaaltöö 4/2008, ning täiendas seda mõne uue punktiga.
noored
Metoodika

Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

Sõna „mobiilne“ tähendab liikuv. Seega igasugune noorsootöö, mida tehakse väljaspool noorsootööasutusi ehk mille käigus liigutakse väljaspool füüsilise noortekeskuse piire, liigitub mobiilse noorsootöö (MoNo) alla.
Kalkulaator ja kalender
Korraldus

Võlanõustamisteenuse arendamisest

Võlanõustamisteenus on kohaliku omavalitsuse korraldatav kohustuslik teenus, mille eesmärk on parendada teenuse saaja majanduslikku olukorda. Sel aastal tehti sotsiaalhoolekande seaduses muudatus ja kohalikel omavalitsustel tuleb toimetulekutoetuse saajatest täitemenetlusvõlgnikele tagada võlanõustamisteenus.
Kairit Lindmäe

Eessõna

"On muutumas arusaam sellest, mis tagab sotsiaaltöö kvaliteedi: on hakatud märkama sotsiaalvaldkonna töötajat, töö vahetut tegijat. Seda inimest, kelle tegevusest sõltub teiste heaolu, kes on nende toetaja ja hoidja," kirjutab septembrinumbri eessõnas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni juhatuse esimees Kairit Lindmäe.