Skip to content

TAI inimuuringute eetikakomitee

Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee (TAIEK) hindab inimesel tehtavate biomeditsiiniliste ja käitumis- ja sotsiaalteadustealaste uurimisprojektide eetilisi ja andmekaitse aspekte.

Igasuguseks tervishoiuteenuse osutamise käigus kogutud tervisandmete töötlemiseks teadusuuringu raames on vaja kas patsiendi nõusolekut või inimuuringute eetikakomitee luba ning mõlemal juhul on vaja ka saada inimuuringute eetikakomitee luba teadusuuringu elluviimiseks.

Avalduse esitamine

Esitatavad dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. uuringuga seotud dokumendid (doc, pdf või zip vormingus), nimekirja leiad avalduse vormist

Dokumendid tuleb saata:

e-kirjaga aadressile eetikakomitee@tai.ee

E-kirjaga saab saata kuni 20 MB mahuga manuseid. Suuremad failid esitada andmekandjal (CD-plaat, mälupulk) või lingina, kust saab dokumendid alla laadida.

NB! Uue kliiniliste uuringute määruse nr 536/2014 (kehtib alates 31.01.2022) tõttu ei võta TAIEK enam vastu kliiniliste ravimiuuringute avaldusi ega muudatusettepanekuid, vaid seda teeb ravimiameti juures tegutsev ravimiuuringuid hindav eetikakomitee. Palun pöörduge küsimustega ravimiametisse (ethics@ravimiamet.ee).

Tähtajad

  • Avalduse dokumendid tuleb esitada hiljemalt 15 päeva enne eetikakomitee koosolekut.
  • Hilinenud ja ainult osaliselt nõuetele vastavate dokumentidega avalduse läbivaatamine lükkub järgmisele koosolekule.

Dokumentide esitamise tähtaeg

Koosoleku aeg

3. mai                                                                                  18. mai
31. mai                                                                                15. juuni
9. august                                                                            24. august
6. september 21. september
4. oktoober                                                                      19. oktoober
1. november                                                                    16. november
29. november                                                                  14. detsember

Otsusest teatamine

  • Eetikakomitee annab vastuse uuringuprojekti kohta 10 tööpäeva jooksul pärast komitee koosoleku toimumist avalduses märgitud vastutava uurija e-posti aadressile.
  • Komitee kooskõlastused väljastatakse digitaalselt allkirjastatuna (v.a kliinilised uuringud). Paberil kooskõlastuse saamiseks palume pöörduda komitee sekretäri poole.

Ekspertiisi tasu

Kasumit mittetaotlevatele juriidilistele isikutele on ekspertiis tasuta.

Eetikakomitee koosseis

Kinnitatud TAI direktori käskkirjaga 26.05.2023

Carolina Murd PhD, psühholoog, Tervise Arengu Instituut
Marika Tammaru MD, PhD, epidemioloog, Ida-Tallinna Keskhaigla
Keijo Lindeberg MA, vandeadvokaat, advokaadibüroo LINDEBERG
Anne Kull Dr theol, teoloog, Tartu Ülikool
Ants Kask MD, PhD, psühhiaater, Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Avo-Rein Tereping PhD, psühholoog, Tallinna Ülikool
Jekaterina Šteinmiller MSc, PhD, dotsent, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Keiu Paapsi MSc, epidemioloog, Tervise Arengu Instituut
Toomas Pruunsild MD, pulmonoloog, pensionär
Vahur Valvere MD, PhD, onkoloog, Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Riina Hallik RN, MMS, MSc, lektor, Tallinna Tehnikaülikool
Adik Levin MD, PhD, lastearst, pensionär
Marje Liibek Filoloog, Tervise Arengu Instituut, TAIEK sekretär

TAIEK esimees on Carolina Murd, aseesimees on Marika Tammaru.