Skip to content

Ajakirja tellimine ja kaastööd

Sotsiaaltöö on ainulaadne erialaajakiri Eestis, mis toetab sotsiaalvaldkonna töötajate professionaalset arengut ja aitab laiendada silmaringi.

Ajakiri on ka praktikute foorum-häälekandja, vahendades nende seisukohti, kogemusi ja infot.

Ajakirja autorid on sotsiaalvaldkonna praktikud ja nende koostööpartnerid, poliitikakujundajad, eksperdid, teadlased, üliõpilased, teenusetarbijad ja kõik teised sotsiaaltöö huvilised.

Ajakirjas ilmuvad ka eelretsenseeritud teadusartiklid sotsiaaltööst ja sotsiaalpoliitikast – nii originaalsete uurimistulemuste tutvustused kui ka ülevaateartiklid aktuaalsetest erialaprobleemidest.


Ajakiri on sulle, kui:

 • otsid teavet sotsiaalvaldkonna uuemate poliitikasuundade kohta
 • soovid hoida end kursis sotsiaalvaldkonna päevakajaliste probleemide, uudiste ja sündmustega
 • tahad tutvuda Eesti ja maailma parima sotsiaaltöö praktikaga
 • vajad tuge seaduste rakendamisel ja keeruliste kliendijuhtumite lahendamisel
 • sind huvitab sotsiaaltöö kui elukutse – selle väärtused ja põhimõtted, meetodid, töö eri sihtrühmadega, erialased enesetäiendamise võimalused
 • soovid panustada Eesti sotsiaalvaldkonna arengusse.

Loe, mida lugejad ajakirjast arvavad.


Loe ajakirja veebis

Telli ajakiri paberil

 • Paberil ajakiri jõuab tellijateni neli korda aastas: veebruaris, mais, septembris ja detsembris.
 • Paberil ajakirja saab tellida 2021. aastast tasuta. Välismaale tellides tuleb tasuda postikulu.

 • Tasuta ajakirja saavad tellida sotsiaalvaldkonnas tegutsevad asutused ja teenuseosutajad, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, kutse- ja kõrgkoolid ja raamatukogud, sotsiaalvaldkonna töötajad ning sotsiaaltöö või lähedaste erialade üliõpilased. Tellitavate ajakirjade arv on piiratud.

 • Ajakirja tellimiseks täida ankeet.

 • Kui tellitud ajakiri ei jõudnud kohale või soovid kohaletoimetamise aadressi muuta, kirjuta toimetusele meiliaadressil ajakiri@tai.ee.

Sotsiaaltöö sündmuste kalender

 • Erialasündmuste ja -koolituste kohta saab teavet pidevalt uuenevast kalendrist.

Telli uudiskiri

 • 11 korda aastas ilmub Sotsiaaltöö elektrooniline uudiskiri, mis vahendab teavet värskete ajakirjaartiklite, valdkonnauudiste ja -sündmuste kohta. Vaata viimast uudiskirja.
 • Uudiskirjaga liitumine on tasuta.
 • Uudiskirja tellijatele saadetakse ka ilmunud numbrite elektrooniline versioon.

Jälgi Facebookis

 • Ajakirja Sotsiaaltöö Facebooki leht aitab kursis olla uute artiklite ning päevakajaliste uudistega.

Väljaandja

Ajakirja annavad välja Tervise Arengu Instituut ja sotsiaalministeerium. Teeme koostööd sotsiaaltööd õpetavate õppeasutustega, sotsiaalvaldkonna kutse- ja eeskosteühendusega ning kõigi sotsiaaltööd väärtustavate organisatsioonide ja inimestega.

Ajakirjal on alaline toimetuse kolleegium, kes annab toimetusele nõu artiklite valikul ning muudes sisulistes küsimustes. Kolleegiumi liikmed on Asgeir Falch-Eriksen, Mailiis Kaljula, Riina Kiik, Eike Käsi, Valter Parve, Riho Rahuoja, Hede Sinisaar, Reeli Sirotkina, Judit Strömpl, Karmen Toros, Katrin Tsuiman, Taimi Tulva, Meeli Tuubel, Tuuli-Brit Vaga.

Ajakirja vastutav toimetaja on Regina Lind ja toimetaja Kairiin Nuudi.

Kirjuta artikkel

Kui soovid jagada oma uurimistulemusi, kogemusi, infot või mõtteid sotsiaalvaldkonnas töötavate inimestega ja sotsiaaltöö huvilistega, võta ühendust toimetusega.

Ajakirjale Sotsiaaltöö saab avaldamiseks esitada originaalartikleid, mis ei ole ilmunud mujal ning mille sisu loomisel ja fookuse seadmisel on võetud arvesse ajakirja lugejaid. 

Kaastööd ja koostööettepanekud on oodatud toimetuse meiliaadressile ajakiri@tai.ee või telefonil 5345 2543.

Juhend autoritele ja artiklite viitamisjuhised.

Eelretsenseeritavate artiklite avaldamine
 • Eelretsenseerimise läbinud artiklid on ajakirjas sellekohaselt tähistatud ja neid klassifitseeritakse Eesti Teadusinfosüsteemi klassifikaatori järgi 1.3 taseme artikliteks – „artiklid eestikeelsetes teadusajakirjades, millel on kohalik toimetuse kolleegium“.

 • Artikli maksimaalne pikkus on 15 ajakirja lehekülge ehk 40 000 tähemärki (koos tühikutega), millelt arvestatakse maha illustratsioonidele kuluv ruum. Tutvu eelretsenseeritud artiklite vormistusnõuete ja soovitustega autoritele (pdf)
 • Avaldamisele pretendeeriva artikli saadab toimetus anonüümselt kahele asjaomase teadusvaldkonna asjatundjale. Kaastöö heakskiitmise korral tuleb autoril juhinduda retsensentide muudatus- ja parandusettepanekutest või põhjendada oma valikuid. Artikleid toimetatakse ja vajaduse korral lühendatakse. Kõik muudatused kooskõlastatakse autoritega.
 • Autoritel on võimalus küsida lisainfot: dots Judit Strömpl (Tartu Ülikool), judit.strompl@ut.ee; prof Karmen Toros (Tallinna Ülikool) lai@tlu.ee; või ajakiri@tai.ee.
 • Kaastöö palume saata toimetuse aadressil ajakiri@tai.ee märkega „Soovin eelretsenseerimist“.