Skip to content

Teaduspublikatsioonid

Oleme arsti- ja terviseteaduste valdkonnas evalveeritud teadus- ja arendusasutus, kelle tegevus on hinnatud vastavaks tervise valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud tasemega.

2023. aastal avaldati TAI teadlaste kaastöös üle 60 teadusartikli, neist enamik 1.1 kategoorias ehk rahvusvaheliselt tunnustatud eelretsenseeritud teadusajakirjades. Igal aastal avaldatakse ka raporteid projektide, tellitud teadustööde ja analüüside kohta.

TAI töötajate teaduspublikatsioonid on leitavad Eesti Teadusinfosüsteemist.