Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

Lilled eaka peos
Uurimus/analüüs

Dementsusega inimeste omastehooldajate võimestamine tugigruppide abil

Merle Varik tutvustab oma veebruaris kaitstud doktoritööd, mille eesmärk oli arendada välja dementsusega inimeste lähedaste vajadustest lähtuv sobiv tugigrupi formaat, panna tööle tugigrupid Eestis ning seejärel koguda andmeid selle kohta, kuidas need tugigrupid toetavad üksikisikute, kogukondade ja poliitilisel tasandil kogu ühiskonna võimestamist.

Blog archive (year)