Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

kaitsemaskiga naine
Uurimus/analüüs

COVID-19 mõjust sotsiaaltöö valdkonna tööjõu ja oskuste vajadusele

2020. aasta kriis avaldas mõju pea igas eluvaldkonnas. Sotsiaaltöö vallas sai koroonakriisist eriti tugevasti mõjutada töökorraldus. Mõnel juhul tuli töö ümber plaanida täielikult. Kutsekoda korraldas 2020. aasta teisel poolel eriuuringu, et mõista paremini kriisi vahetut ja pikaajalist mõju tööhõivele.

Blog archive (year)