Skip to content

Euroopa Sotsiaalfondi REACT-EU vahendid COVID-19 mõjude leevendamiseks

Koolituse „Lastega töötavate spetsialistide koolitamine laste vaimse tervise probleemide märkamiseks ja tõhusamaks abistamiseks“ eesmärk on parandada Eesti laste võimalust saada vaimse tervise probleemide korral abi õigel ajal, suurendades selleks lastega töötavate spetsialistide pädevust laste vaimse tervise probleeme märgata ja neid tõhusamalt abistada.

Tulemus

Lastega töötavad spetsialistid oskavad märgata laste vaimse tervise probleeme ja neid õigel ajal abistada.

Tegevuse elluviija

Tervise Arengu Instituut

Sihtrühm

Kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajad ja nende koostöövõrgustiku liikmed (sh perearstid, kooliõed, politseiametnikud, õpetajad ja tugispetsialistid jt), Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakonna konsultandid ja peaspetsialistid (KOVi lastekaitsetöötajate nõustajad).

Projekti rahastaja

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi TATi „Euroopa Sotsiaalfondi REACT-EU vahendid COVID-19 mõjude leevendamiseks“ toetusel.

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi logo

Projekti ajastus

Projekt kestab 2022. aasta lõpuni.

Lisainfo

 TAT terviktekst Sotsiaalministeeriumi kodulehel.