Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

Uudis

Läbimõeldud ligipääsetavus on kasuks kõigile

Sotsiaalkindlustusamet keskendub inimeste heaolu ja iseseisva toimetuleku toetamisele. Üks eesmärk on teha teenused ligipääsetavaks kõigile inimestele. Ligipääsetavust vaadeldakse tervikuna, seda nii ameti enda teenuste kui ka nende puhul, mida osutatakse teenuslepingutega.
näited ühistranspordi peatustest
Uurimus/analüüs

Ligipääsetav elukeskkond loob võrdsemaid võimalusi

Avalik ruum ja teenused peaksid olema ligipääsetavad ja mugavad kasutada kõigile, olenemata vanusest ja erivajadusest. Ligipääsetavuse loomisel tuleks lähtuda inimeste tervikteekonnast ja kõige nõrgema vajadustest, sest ainult nii on võimalik luua mugav keskkond võimalikult paljudele inimestele. Artiklis arutletakse selle üle, milline peaks olema ligipääsetav elukeskkond ning mida tuleks selle saavutamiseks teha. Samuti tutvustatakse 2019. aasta teises pooles MTÜ Ligipääsetavuse Foorumi läbiviidud transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüsi tulemusi, st Eesti olulisemate ühistranspordi peatuste, jaamahoonete jt transporditaristu objektide ligipääsetavuse olukorda.

Blog archive (year)