Skip to content

Lapseootel ja väikelaste vanemate toetamine

Tervise Arengu Instituudil on Euroopa Sotsiaalfondi vahendid, et aastatel 2023–2027 Eesti oludele kohandada ja testida 0–2. a laste vanematele suunatud ennetustegevust, mis toetaks vanemlikke oskusi ning vanemate vaimset tervist.

Eesmärk on luua toetavad meetmed lapseootel ja lapse saanud peredele, suurendada lapseootel ja väikelaste vanemate teadlikkust vanema rollist lapse arengu toetamisel, et märgata sel viisil paremini abi vajavaid lapsi ning toetada nende peresid. 

Tehtud tegevused 

  • Ennetustegevuse väljavalimiseks viis HAAP Consulting OÜ ellu analüüsi, millega saab tutvuda raportis. 
  • Loodi töörühm, mille eesmärk on toetada ennetustegevuse Eestisse kohandamist ja testimist. 
  • Töörühma ja TAI koostöös otsustati testida Triple P programmi mooduleid, mis on suunatud lapseootel ja väikelaste vanematele.

Edasised tegevused 

  • Tegevuskava ja hindamistegevuste planeerimine.
  • Töörühma kavakindla töö jätkumine ennetustegevuse kasutusele võtmise toetamiseks.
  • Võrgustikutöö eri sidusrühmadega.
  • Ennetustegevuse väljaõpe spetsialistidele ja materjalide kohandamine.
  • Ennetustegevuse testimine ja vajalike kohanduste tegemine.
  • Ennetustegevuse tulemuste ja mõju hindamine.
  • Jätkusuutliku rakendus- ja rahastusmudeli väljatöötamine.
Lapseootel ja väikelaste vanemate toetamine. Teekonna kaart

Teekonnakaart ja sellel märgitud tähtajad täienevad jooksvalt.

Lapseootel ja väikelaste vanematele suunatud ennetustegevuse väljavalimise ja Eesti oludele kohandamise töörühma liikmed: 

Asutus 

Esindajad 

Eesti Ämmaemandate Ühing 

Jana Meier, Estel Randmaa 

Eesti Perearstide Selts 

Elle-Mall Sadrak, Anu Reim 

Eesti Pereõdede Ühing 

Ülle Tilga, Kätlin Kauler 

Eesti Tervisekassa 

Isabel Paul, Margit Savisaar 

Sotsiaalministeerium 

Gerli Lehe, Triinu Täht 

Sotsiaalkindlustusamet 

Mari-Liis Mänd 

Lapse Heaolu Arengukeskus 

Kiira Gornischeff 

Valdkonna eksperdid 

Ly Kasvandik, Tiina Tõemets 

Tervise Arengu Instituut 

Eve-Mai Rao, Triin Vilms 

Lisainfo

Lapsevanemate ja positiivse vanemluse toetamine on üks parimaid viise, kuidas ennetada hilisemaid tervishoiu-, lastekaitse, hoolekande- ja kriminaalsüsteemi probleeme. Tervise Arengu Instituudi üks prioriteetne tegevus vanemluse valdkonnas on arendussuund lapseootel ja väikelaste (0–2. a) vanematele suunatud toetava ennetustegevuse kasutusele võtmiseks, kohandades seda sobivaks Eesti oludega.

El kaksiklogo

Programmi elluviimist rahastatakse ESF+ 6. prioriteetse suuna meetmest 21.4.7.9 „Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele“ TAT „Laste ja perede toetamine“