Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

Korraldus

Ida-Virumaa sotsiaalteenuste arendamist toetav projekt

Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandeteenused 2014–2020” raames hakatakse ellu viima tegevust „Ida-Virumaa toetamine sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel”. Eesmärk on suurendada riigi tuge Ida-Virumaa omavalitsustele ning ühtlustada omavalitsuste rakendatavaid sotsiaalhoolekande abimeetmeid.
Korraldus

Sotsiaaltöö Peipsimaa pealinnas ja Mustvee vallas

Mustvee valla sotsiaaltöö korraldust mõjutavad demograafiline olukord ja mitu kultuuri. Valla sotsiaalosakond pakub abivajajatele tuge valla viies piirkonnas, kus kodanike muredega tegelevad sotsiaaltöö spetsialistid ja sotsiaalhooldustöötajad. Sotsiaaltöötajad püüavad anda oma parima, et inimesed tunneksid end turvaliselt ja hästi, kuigi see pole kerge ülesanne.
Korraldus

Omavalitsuste jaoks loodud nõustamisüksus

2019. aasta jaanuaris loodi sotsiaalkindlustusameti juurde kohalike omavalitsuste nõustamisüksus, mille eesmärk on suurendada riigi tuge sotsiaalhoolekande ülesannete täitmisel ning ühtlustada ja parandada abimeetmete kvaliteeti omavalitsuse tasandil. Eeskätt panustab üksus täisealistele mõeldud abimeetmete arendusse.
Uurimus/analüüs

Lapsesõbralik lastekaitse – lastekaitsetöötajate vaade

Lastekaitsetöötajate seas korraldatud uuring „Lapsesõbralik lastekaitse – lastekaitsetöötajate vaade” aitas välja selgitada, milline on lapsesõbralik lastekaitsetöö töötajate endi hinnangul ja mida on neil vaja, et teha oma igapäevatööd parimal võimalikul moel. Esile on toodud ka kitsaskohad ja vajadused ning ettepanekud, kuidas lastekaitsetöötajate hinnangul lastekaitset lapsesõbralikumaks muuta.

Blog archive (month)

Blog archive (year)

Rubriigid