Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

uurimistöö
Sotsiaaltöö kui elukutse

Sotsiaaltööuurimuse eetika

Artiklis käsitlen sotsiaaltööuurimuse eetilisi küsimusi, nagu uurija teoreetilis-metodoloogiline kompetentsus, uurimisteema ja metoodika sobivus ning uuringus osalejate heaolu, konfidentsiaalsuse ja autonoomia kaitse. Jagan ka mõtteid, kuidas sotsiaaltöö uurija saab kaasa aidata sotsiaaltöö sihtrühmade haavatavuse vähendamisele ja osalejate võimustamisele, aga ka sotsiaaltöö eriala, sh sotsiaaltöö praktika arendamisele.
Sotsiaaltöö päeva plakat
Uudis

Kuidas Euroopas tähistatakse rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva?

Eestis on saanud traditsiooniks tunnustada rahvusvahelisel sotsiaaltöö päeval sotsiaalvaldkonna parimaid töötajaid ja partnereid. Kuidas aga tähistatakse sotsiaaltöö päeva Euroopa teistes riikides? Palusime sellele küsimusele vastata sotsiaaltöötajate ühingutel, kellest paljud oma tegevust rõõmuga tutvustasid.