Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

turvaline maja
Uurimus/analüüs

Hoolekandeasutuste toimepidevuse analüüs

Hoolekandeasutuste ööpäevaringseid teenuseid kasutavad vanemaealised ja teised ühiskonna haavatavamad liikmed, kes ei tule igapäevaelu toimetustega ise toime. Selleks et tagada inimeste turvalisus ka ootamatutes olukordades, on oluline hinnata riske ja valmistuda kriisideks, mis võivad otseselt või kaudselt mõjutada hoolekandeasutusi ja nende kliente.