Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

Metoodika

Taastav aruteluring

Taastavas õiguses kasutatakse erisuguseid praktikaid. Üks meetod, mida hakati selle aasta kevadise COVID-19 kriisi ajal laialdasemalt rakendama ka Eestis, on aruteluring (ingl circle).
Metoodika

Miks sobib taastav õigus noortele?

Õigusrikkumistele lähenetakse viisil, mis võimaldaks teo toime pannud noorel mõista selle mõju ning heastada tekkinud kahju. Fookus on kannatanu turvatunde ja rikutud suhete taastamisel ning vähem sellel, mis karistuse noor peaks saama.
Metoodika

Taastav õigus ja COVID-19

COVID-19 pandeemia ei katkestanud taastava õiguse asjatundjate tööd – tegevused ja koolitused kohandati hoopis nii, et neid saaks pakkuda veebis, telefoni teel või sotsiaalselt distantseeritult. Lahendada aidati ka rahva tervise kaitseks seatud piirangutest põhjustatud konflikte ja muresid.
Metoodika

Taastava kriminaalhoolduse ülesehitamine

Taastav õigus on liikunud kriminaalõiguse ääremaalt selle peavoolu. Paljudes Euroopa riikides on see nüüd kättesaadav kriminaalprotsessi eri etappides ja eri vormides. Kriminaalhoolduses on taastava õiguse rakendamiseks mitmeid võimalusi.
Metoodika

Taastav õigus ja lähisuhtevägivald

Lähisuhtevägivald on ilmselt üks vastuolulisemaid süütegusid, mille korral taastavat õigust rakendada. Paljud riigid on seda katsetanud või teinud selle mõnel juhul isegi laialdaselt kättesaadavaks. Siiski jäävad õhku küsimused – kuidas rakendada taastavat õigust lähisuhtevägivalla korral turvaliselt ning kas asi on sellist riski väärt.