Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

Õigus

Asendushooldusperes elava lapse identiteediõigus

Õigus identiteedile on lapse üks kodanikuõigus ja -vabadus. Päritoluperes kasvavad lapsed naudivad seda õigust enamasti iseenesestmõistetavalt. Asendushooldusperes kasvavate laste puhul on nende identiteediõigus aga erilise tähtsuse ja tähendusega, seda tuleb austada ja sellega arvestada

Blog archive (month)

Blog archive (year)