Skip to content

TAI juhib tähelepanu alkoholiga seotud vähiriskidele

Kampaania

Tervise Arengu Instituut (TAI) juhib 2. oktoobril algava teavitustegevusega elanike tähelepanu sellele, et alkoholitarvitamine suurendab vähemalt seitsme erineva vähi riski: suuõõne-, neelu-, kõri-, söögitoru-, maksa-, soole- ja naiste rinnavähk.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel seostatakse alkoholitarvitamist igal aastal 740 000 uue vähijuhuga kogu maailmas. Elanikkonna teadlikkuse tõstmine välditavatest vähiriskidest, sh alkoholi vähki tekitavast toimest on üks riikliku vähitõrje tegevuskava raames plaanitud tegevustest, mille eesmärk on vähendada eluviisi ja tervisekäitumisega seotud vähihaigestumust Eestis.

Vajadust taolise teabe järele kinnitasid 2022. aastal läbi viidud uuringu “Elanike hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest” (EHAAT) tulemused, millest selgus, et inimesed ei ole alkoholist kui vähi riskitegurist piisavalt teadlikud. Enim ollakse kursis alkoholitarvitamise ja maksavähi seostega, teisi vähke seostatakse alkoholiga vähem. Maksavähiga seostas alkoholitarvitamist 64% vastajatest, vaid 11% pidas maksavähi riski endal alkoholitarvitamise tõttu võimalikuks. Suu-, neelu- ja söögitoru vähki seostas alkoholitarvitamisega 27% ning endal tajus seda riskina 5% vastajatest, soolevähi puhul on vastavad näitajad 27% ja 5%. Kõige väiksem oli teadlikkus alkoholi ja rinnavähi seosest – rinnavähi ja alkoholitarvitamise seost ei tea 89% naistest.

„Kuna alkohol on laialdaselt kättesaadav, tajuvad inimesed seda pigem tavalise toidukaubana ega näe selle tarvitamises otsest vähiga seotud ohtu. Suurem teadlikkus alkoholi ja vähiriski seostest aitab inimestel teha teadlikumaid otsuseid kas ja kui palju tarvitada ning millist kasu või kahju ta sellest saab. Tarbijal on õigus teada, et ta suurendab alkoholi juues oma vähki haigestumise riski“ ütles TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel.

Uuringute põhjal võib öelda, et alkoholi ja vähiriski vaheline seos on ilmne – mida rohkem tarvitatakse, seda suurem on vähirisk. Ei ole olemas täiesti ohutut alkoholitarvitamise taset, isegi kerge ja mõõdukas alkoholitarvitamine suurendab tõenäosust haigestuda vähki. Olenemata sellest mis tasemel alkoholi tarvitatakse, on alati mõistlik vähendada, kuna see aitab vähendada ka vähki haigestumise riski.

Alkohol ja vähk

Kampaaniat „Alkohol ja vähk“ rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames.  

Täpsemalt saab lugeda kampaania ning alkoholi ja elustiili omavahelistest seostest alkoinfo.ee veebis.

Lisainfot EHAAT uuringu kohta saab TAI kodulehelt.