Skip to content

Hoolekandeasutuste sisekoolitajate koolitus dementsuse teemal

Tervise Arengu Instituut korraldab hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsuseteemalist koolitust.

Koolitusprogrammiga paralleelselt toimub koostöös Dementsuse Kompetentsikeskusega koolitusprogrammis osalevatele hoolekandeasutustele mentorlusprogramm.

2023. aastal valminud uuringu „Hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsuseteemalise koolitusprogrammi tulemuslikkuse hindamine (2018–2023)“ tulemustest lähtub, et dementsuseteemaline koolitusprogramm on Eestis väga vajalik (Varik & Kookla, 2023, lk 49 ). Arendusettepanekutest selgus vajadus suurendada programmi raames andragoogilist tuge. Seetõttu on sellel aastal tehtud koolitusprogrammis muudatusi ja lisatud sisekoolitajate toetamiseks kovisioonid ja suurendatud töökohaõppe õpetamist.

Koolitusprogrammiga paralleelselt pakub Dementsuse Kompetentsikeskus programmis osalevatele asutustele mentorlust, et toetada neid lahenduste leidmisel asutuse muutmisel dementsussõbralikumaks ja koolitusmoodulites õpitu rakendamisel.

Koolitusprogrammi maht on kokku 192 akadeemilist tundi, millest kontaktõpe 112 ja iseseisva töö maht 80 akadeemilist tundi. Baaskoolituse maht on 12 moodulit ja neli kovisiooni. Koolituse läbimisel saavad osalejad sisekoolitaja tunnistused.

I moodul. Sissejuhatus kursusele. Motivatsioonipäev

II moodul. Töökohaõpe I osa

III moodul. Dementsus-sündroom, diagnoosimine ja ravi

IV moodul. Kliendi tausta tundmine

V moodul. Tööeetika ja lähedaste kaasamine

Kovisioon Zoomis

VI moodul. Ergonoomika, abivahendid ja -tehnoloogiad

VII moodul. Kliendiga kontakti loomine ja lähedus

VIII moodul. Aktiviseerimine ja toimetuleku toetamine

Kovisioon Zoomis

Kovisioon Zoomis

IX moodul. Töömeetodid ja ohjeldamine läbi tegevuste

X moodul. Väärikas elukaare lõpp ja leinatöö

XI moodul. Hooldaja eneseabi

XII moodul. Töökohaõpe II osa

Kovisioon Zoomis

Täiendkoolituse õppekava (pdf, 142.14 KB)

Projekti rahastaja

Euroopa Sotsiaalfondi TAT Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine, SFOS 2021-2027.4.09.23-0002 70% ja Eesti Vabariigi eelarvest 30%.

EL logo

Projekti ajastus

Projekt kestab 2025. aasta lõpuni.

 

Võrgustikutöö raames valminud taskuhäälingud ja töölehed