Skip to content
Sotsiaaltöö

Vähendame puudega laste nimel bürokraatiat

Uudis

Puudega last kasvatada pole sugugi lihtne. Lapsevanemad muretsevad oma lapse pärast ja tahavad teha kõik, et toetada tema toimetulekut ning arengut. Paraku on puudega lastega peredele mõeldud toetused ja teenused eri asutuste vahel killustunud.

Krõõt Kroonmäe, sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna nõunik


Sügava puudega lapse vanemad esitavad lapse kuni 16aastaseks saamiseni ainuüksi sotsiaalkindlustusametisse kokku keskmiselt 15 taotlust. Taotlus tuleb esitada, et määrata puude raskusaste ja saada rehabilitatsiooni suunamiskiri ning abivahendikaart. Nende kehtivuse lõppedes tuleb kogu kadalipp uuesti läbi teha. Taotlusi tuleb teha ka kohalikku omavalitsusse, sest ka nemad pakuvad vajalikke teenuseid.

Tihti ei oska lapsevanem abi küsidagi, sest ta lihtsalt ei tea oma võimalusi ja õigusi. Lapsele abi saamiseks tuleb lapsevanemal seigelda bürokraatiarägastikus ning raisata väärtuslikku aega, mida tahaks pühendada oma lapsele. Taotlemisprotsess võib osutuda niivõrd keeruliseks, et lapsevanemad vajavad taotluste koostamisel kohaliku sotsiaaltöötaja või sotsiaalkindlustusameti klienditeenindaja abi.

Bürokraatia vähendamiseks alustas sotsiaalkindlustusamet teenuste ümberkujundamist. Sellesse on kaasatud asjaosalised, kellele teenused on mõeldud, ja üht- või teistviisi asjaga seotud asutused.

Disainiprotsessist kasvas välja pilootprojekt, millega sotsiaalkindlustusamet korraldas oma töö ümber nii, et liitis kolm teenust – puude raskusastme määramise, rehabilitatsiooni suunamise ja abivahendikaardi väljastamise – üheks loogiliseks tervikuks. Pilootprojekti raames saab testrühmas osalev puudega lapse vanem vajalikud teenused nüüd kätte ühe menetlemisega. Kui lapsele on juba varem puue määratud, ei pea vanem esitama sotsiaalkindlustusametile mitte ühtegi taotlust. Amet võtab ise lapsevanemaga ühendust ning pakub kolme teenust korraga. Nõustame vanemat kogu protsessi vältel. Näiteks aitame tal välja valida just tema lapsele ja perele sobiva rehabilitatsiooniteenuste osutaja. Teeme ka rohkem koostööd kohaliku omavalitsusega, et pakkuda koos lapsele vajalikku abi.

Öeldakse, et innovatsioon on kõigest perspektiivimuutus. Tegelikult loobki see suurima väärtuse – soovime pakkuda puudega lapsele abi, ootamata lapsevanemalt hulka taotlusi ja pabereid. Taotlustevaba suhtlus riigiga on võimalik. Alguse saab see iganenud mõtteviisi muutmisest ning julgusest proovida uusi lahendusi.