Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

abivajaduse märkamisest alates tuleb luua lapsele ja perele toetatud teekond
Korraldus

Kujundame tuge vajavale lapsele ja perele algusest peale toetatud teekonna

Sotsiaalkaitse-, tervise- ning haridus- ja teadusminister kinnitasid 29. aprillil lastele sotsiaal-, tervise- ja haridusvaldkonnas vajaduspõhise integreeritud toe ning hindamiste konsolideerimise kava. Kavas esitatud ettepanekute eesmärk on tagada tuge vajavatele lastele ja nende peredele õigeaegne ja terviklik abi ning algusest peale toetatud teekond.
Õppus Decisive Lancer
Korraldus

Tsiviil-sõjalisest koostööst kriisi ajal

Eestis käsitletakse julgeolekut kui tervikut ehk lähtutakse avarast või laiapindsest käsitusest, mille järgi võetakse arvesse riigi julgeolekut mõjutavaid kõiki suundumusi ja tegureid. Selle saab kokku võtta musketärliku ütlusega „Üks kõigi, kõik ühe eest“.
ajutine majutus
Korraldus

Arendame kohalike omavalitsuste ja riigi valmisolekut kriisiolukordadeks

Kriis, olgu see looduskatastroof, epideemia, hübriidkriis, energiakriis, võimalik sõjaoht või sõjaline olukord, ei hüüa tulles ja mõjutab rohkem või vähem kõiki. Sotsiaalministeerium viib lähiaastatel ellu mitmeid tegevusi sotsiaalvaldkonna kriisivalmiduse tugevdamiseks.