Skip to content

Eesti noorte seksuaaltervis: teadmised, hoiakud ja käitumine

Uuring annab regulaarse ülevaate Eesti noorte seksuaalkäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest, noorte hinnangust pakutavale seksuaalharidusele, HIVi ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonidega seotud teadmistest, arusaamadest ja hoiakutest, suhtumisest HIViga elavatesse inimestesse ning HIV-testimise tasemest.

Uuringu andmete põhjal saab teha otsuseid noorte seksuaalhariduse ja -tervise parandamiseks. Uuringu andmeid kasutatakse ka aastateks 2017–2025 koostatud riikliku HIVi tegevuskava tulemuslikkuse mõõtmiseks.

Uuringut korraldatakse 2003. aastast. Kuni 2021. aastani kandis uuring nime „HIVi temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine“. Aastate jooksul on laienenud käsitletavate teemade ring, seetõttu on edaspidi uuringu nimeks „Eesti noorte seksuaaltervis: teadmised, hoiakud ja käitumine“.

Uuritavad rühmad:

  • 2015. aastal 14–18-aastased üldhariduskoolide õpilased, 16–18-aastased kutsekoolide õpilased ja 19–29-aastased täiskasvanud noored
  • 2021. aastal 14–18-aastased üldhariduskoolide õpilased ja 16–18-aastased kutsekoolide õpilased

Mida me uurime?

  • Seksuaalkäitumine

Seksuaalvahekorra kogemus, seksuaaleluga alustamine, partnerite arv ja tüübid, kondoomi kasutamine esimese ja viimase vahekorra ajal ning eri partneritega viimase 12 kuu jooksul, rasestumisvastase nõuande või vahendi saamine, rasestumisest hoidumine, seksuaalsuhte olulised küljed, seksuaalvägivald.

  • Teadmised ja hoiakud

HIVi levikuga seotud teadmised, seksuaalsel teel levivate infektsioonide levikuteede ja vältimise meetoditega seotud teadmised, HIViga seotud uskumused ja ekslikud arusaamad, suhtumine HIViga elavatesse inimestesse, kondoomidega seotud hoiakud.

  • Seksuaalharidus

Suhete, seksuaalsuse ja seksuaaleluga seotud teemade käsitlemine koolis, vanematega ja sõprade ringis, internetist info otsimine, infoallikad.

  • Tubakatoodete, alkoholi ja narkootikumide tarvitamine ning muu eluviis

Elu jooksul tarvitatud ained, narkootikumide ja alkoholi tarvitamine perekonnas ja sõprade ringis, sõltuvusainete tarvitamise sagedus viimase nelja nädala jooksul, tegelemine spordi ja muude hobidega, vanus sõltuvusainete esmakordsel tarvitamisel.

  • Tervisega seotud taustaandmed

Vaimne tervis, hinnang üldisele tervisele.

Kui sageli toimub?

Esimene uuring korraldati 2003. aastal ning järgmised iga kahe aasta järel – 2005 ja 2007. Alates 2010. aastast korraldatakse uuringut iga viie aasta tagant. Viimane uuring toimus 2021. aastal (lükkus aasta võrra edasi COVID-19 põhjustatud pandeemia tõttu). Järgmine uuring viiakse ellu 2025. aastal.

Tulemused ja publikatsioonid