Skip to content

Meeste ravikindlustatus on kasvanud

Statistika

TAI lisas oma andmebaasi Eesti Haigekassa kogutava ja hallatava ravikindlustatute statistika 2019. aasta lõpu seisuga. Statistikast selgub, et ravikindlustatud meeste osa on oluliselt kasvanud, mis on kergitanud ka üldist ravikindlustatute hulka.

Ravikindlustusesüsteemiga on kaetud 93,6% elanikest (meestest 92,1% ja naistest 95%). Kui perioodil 2014–2018 jäi see stabiilselt 91–92% vahele, siis viimase aastaga on just ravikindlustatud meeste osa oluliselt kasvanud (ligi kolme protsendipunkti võrra), mis tõstab üldist ravikindlustatute hulka märkimisväärselt. Ka ravikindlustatud naiste osatähtsus kasvas ühe protsendipunkti jagu.
Kui vaadata 20–59-aastaste ravikindlustuse näitajaid arvestamata lapsi ja vanemaealisi, siis nende ravikindlustatute osatähtsus on viimasel aastal samuti olulisel määral tõusnud 85,7%-lt 88,1%-ni.

Ravikindlustatute andmed on tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldatud kahte moodi: 

  1. vanuserühmade 20–59 kohta, sest lapsed kuni 19. eluaastani ja pensioniealised on automaatselt ravikindlustatud,
  2. kõigi elanike (sh lapsed ja vanemaealised) kohta.