Skip to content

Hambaravi 2019

Statistika

2019. aastal tehti Eestis kõigil hambaravi erialadel kokku ligi 1,97 miljonit visiiti, ehk ligi 1% enam kui aasta varem, selgus Tervise Arengu Instituudi avaldatud statistikast. 2019. aastal külastas Eesti elanik hambaravi keskmiselt 1,5 korda.

hambaravi2019

Hammaste profülaktilised ja ravivisiidid moodustasid 80% kõigist hambaravi visiitidest, ning nende arv on võrreldes 2018. aastaga püsinud samal tasemel. Proteetilised ravivisiidid moodustasid ligi 13% ja ortodontilised ravivisiidid 9% kõigist hambaravi visiitidest.

2019. aastal külastas hambaarsti kokku 701 923 inimest ning raviti ligi 1,02 miljonit hammast. Võrreldes eelneva aastaga on hambaarsti külastanud inimeste arv kasvanud 1,3%, samas ravitud hammaste arv 1,8% vähenenud.

2019. aastal paigaldati 8864 inimesele 15 142 implantaati. Võrreldes eelneva aastaga on implantaate saanud inimeste arv 11,5% ning paigaldatud implantaatide arv 19% kasvanud.

Suuhügienisti külastati 2019. aastal 28 865 korda, seda on 3,4% vähem kui eelneval aastal. Laste visiidid moodustasid kõikidest suuhügienistide juurde tehtud visiitidest 15,5%.

Ortodonti külastati 179 765-l korral. Seejuures on ortodonti külastanud täiskasvanute ja laste osatähtsus enam-vähem võrdne. Kokku paigaldati 30 639 ortodontilist aparaati, mis on 4% rohkem kui eelneval aastal. 73% paigaldatud ortodontilistest aparaatidest olid suust mitte-eemaldatavad.

Hambaravi röntgenuuringuid tehti kokku 318 647, seda on 4,6% enam kui eelneval aastal. Röntgenuuringutest 52% moodustasid üksikhammaste röntgenid, 41% panoraamröntgenogrammid, 4% kolju külgülesvõtted ja 3% 3D-uuringud.

Hambaravistatistikaga saab täpsemalt tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis.