Skip to content

Tervise ja heaolu infotund

Infopäev

Seekordsel kohtumisel 28. mail kell 10.0011.30 Zoomi keskkonnas oleme keskendunud vanemluse ja programm „Imelised Aastad“ põhiprogrammi 2–8-aastaste laste vanematele rakendamise teemadele.

Meiega jagavad infot TAI spetsialistid ning kogemusi jagavad grupijuhid ja omavalitsused, kes on programmi rakendanud.

Kohtumisel pidepunktid:  programmi tutvustus, 2023. aasta kohta kogutud tagasiside ülevaade, rakendamise loogika MARO-KOV, kogemustest õppimine.

Asukoht
Sihtrühm
Haridustöötajad, KOV-ide spetsialistid, ennetusvaldkonna spetsialistid ja kõik teemast huvitatud osalejad.
Keel
eesti keel
Hind
tasuta
Kontakt
Merike Org, merike.org@tai.ee
Lisainfo

Vanemlusprogramm „Imelised Aastad“ põhiprogramm 2–8-aastaste laste vanematele

Eesmärk: parandada lapsevanemate oskusi ning lapse ja vanema vahelisi suhteid, arendada lapse eneseregulatsiooni- ja sotsiaalseid oskusi, ennetada ja vähendada käitumisprobleeme.

Sihtgrupp: varajane lapseiga (3–5 a), noorem kooliiga (6–10 a). Programm sobib 2–8-aastaste laste vanematele. Elluviimise keskkond on perekond ja kodu.

Elluviijad: Tervise Arengu Instituudi grupijuhtide võrgustik.

Sisaldab: täiendusõpet, juhendmaterjale ja supervisiooni grupijuhtidele, info- ja õppematerjale ning koolitust lapsevanematele ja hooldajatele, programmi efektiivsuse seiret.

Märksõnad: riskikäitumise, vaimse tervise probleemide, õigusrikkumiste ja haridusprobleemide ennetus.

Veebileht

Ennetuse teadusnõukoja hinnatud sekkumised
 

Registreerimine toimub kuni 24. maini ja kõikidele registreerunutele edastatakse osalemiseks veebilink 27. mail.