Skip to content
Sotsiaaltöö

Omastehoolduse kaardid õpetavad noori ja toetavad spetsialiste

Uudis

Hooldusvaldkonnas on vaja aktiivset ennetus- ja teavitustööd. Uut hingamist toovad omastehoolduse kaardid.

Ave Kütt
Estkeeri koduhoolduse turundusjuht
kaardimängu idee autor


Omastehoolduse kaardid on abivahend, mis aitab jõuda noorteni mängu kaudu. See on loominguline ja hariv hooldamise põhimõtete õppimise ning oskuste arendamise viis. Kaartidel on teave, praktilised nõuanded ja stsenaariumid, et aidata mõista eakate ning erivajadustega inimeste vajadusi ning parandada nende hoolduskogemust.

Kuigi kaarte saab kasutada mänguks, on nende põhieesmärk teha ennetustööd, õpetada ja jagada infot.

Nende abil saab punkte koguda üksi või meeskonnana. Igal kaardil on illustreeriv pilt, et oleks huvitavam ja kinnistuks ka pildimällu. Teadlikult on valitud pigem positiivsed pildid, et luua hea emotsioon. Kaartide koostamisel keskendusin rohkem levinud küsimustele. Peale küsimuse ja vastuse on kaartidel ka nupuke „Hea teada!“, mis annab teema kohta lisainfot või soovituse. Kuigi kaarte saab kasutada mänguks, on nende põhieesmärk teha ennetustööd, õpetada ja jagada infot.

Kaartide teemad

  • Abivahendid – põhilised nendega seotud küsimused: liikumine, pidamatus, kodukohandus, tehnoloogia ja hooldusvahendid.
  • Ohutus ja õnnetuste ennetamine – näiteks, millal tuleks loobuda auto juhtimisest, millele pöörata tähelepanu toas ja õues liikudes ning ravimid.
  • Suhtlemine – mida silmas pidada, suheldes dementsusega inimesega, kuulmis- ja nägemislangusega inimesega ning lähisuhtevägivalla kahtluse korral.
  • Sagedasemad haigused – välja on toodud seisundid, mis tekivad inimesel ootamatult, näiteks infarkt ja insult või hiiliva loomuga haigused, näiteks dementsus. Oluline teema on ka lamatised.
  • Toetus ja abi – kuhu või kelle poole pöörduda, millised on toetused, soodustused ja kuidas ennast aidata.
  • Elu lõpp – millele mõelda enne surma, mida teha, kui lähedane lahkub ja kust saab tuge.

Kuidas sündis kaardimängu idee?

omastehoolduse kaardid
Omastehoolduse kaartid aitavad mõista eakate ja erivajadustega inimeste vajadusi ning parandada nende hoolduskogemust. Kaartide idee autor ja koostaja on Ave Kütt. Foto: Estkeer

Olles isiklikult seotud Estkeeri koduhooldusega selle algusest, näen, et hooldusvaldkonnas on vaja aktiivset ennetus- ja teavitustööd. Aasta 2023 oli hoolekandes keeruline. Hooldustöötaja niigi habras maine sai korduvalt külma vett kaela. Üksikud positiivsed lood kadusid kui mageveetilk soolasesse merevette. Arvestades, et valdkonnas on puudu üle tuhande töötaja, on see pinnas, kuhu on raske uut järelkasvu külvata. Sellele tuleb leida lahendus.

Ühiskonnas tuleb suurendada teadlikkust ja soodustada hooldustöötajate arvu suurenemist. Alustama peaks noortest. Oleme Estkeeriga hooldustöötaja ametit käinud tutvustamas koolides ja infopäevadel. Huvi on, kuid noortega on vaja teisiti rääkida, et teema kõnetaks ja teadmised kinnistuks. Nii sündiski idee koostada omastehoolduse kaardid, mis aitavad jõuda suure hulga inimesteni noortest oma ala spetsialistideni.

Kõrge iga, hooldus ja elu lõpp on paljudele hirmutavad, ometigi on need elu osa, millega meil kõigil tuleb kord silmitsi seista. Mida paremini oleme teadmistega varustatud, seda paremini oskame ennast ja teisi aidata, mõista ning leppida.

Iga põlvkond on järelkasvule öelnud, et noored on hukas. Usun, et noortele tuleb näidata ja õpetada erinevaid asju. Vanasti saadi elulised teadmised enamasti esivanemate õpetustest või neid jälgides, nüüd aga on aeg pisut teine. Suhted eri põlvkonnast lähedastega on muutunud kaugemaks: mõni elab mujal Eestis või suisa välismaal. Kiire elutempo on lükanud perekondlikud kohtumised pigem ainult tähtpäevade peale ja nii saadaksegi kokku üha harvem. Lapsedki jäetakse koju, kui minnakse haiglasse või hooldekodusse lähedast külastama. Sama on ka matuste ja surnuaiaga. Seega elulist ja kogemuste kaudu omandatud teadmiste pagas jääb üha väiksemaks.

Omastehoolduse kaardid on abivahend, mis aitab jõuda noorteni mängu kaudu.

Koolid on võtnud üha suurema rolli karjääri kujundamisel: külastatakse ettevõtteid, räägitakse rahatarkusest, ettevõtlikkusest ja karjäärist. Tähtis on, et hakkame koolis rääkima ka elukaare teisest poolest. Miks? Ühelt poolt aitab see mõista elu kui tervikut, teiselt poolt suurendab empaatiavõimet, õpetab märkama ja tegutsema. Hea näitena saab tuua möödunud aasta uudise, kui noored aitasid elustada infarkti saanud treenerit. Suurepärane lugu, mis kinnitas, et esmaabi ennetustöö on kandnud vilja ja noored teavad ning julgevad tegutseda. Sarnast ennetustööd on vaja ka sotsiaalvaldkonnas ja loodame, et haridusasutused tulevad värske ideega kaasa. Ja mitte ainult nemad, ka organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, huvikeskused ja kõik teised, kes on selle valdkonnaga seotud või soovivad oma osa anda.

Mäng pakub vaheldust ka hooldustöötajatele

Omastehoolduse kaardid on peamiselt mõeldud küll kasutamiseks noortele, kuid olulisel kohal on ka täiskasvanud: hooldust vajav inimene, tema lähedased ja valdkonnaga seotud spetsialistid. Kaardid õpetavad igaüht kuulama, märkama ja tegutsema vastavalt oma võimetele ning vajaduse korral otsima abi. Need annavad alusteadmised, kuidas lähedase, kliendi või patsiendiga käituda.

Kõige kohta ei ole võimalik kõike teada ega ole vajagi. Ilmselt on igaühel, kes sõidab autoga, mingid teadmised autohoolduse kohta. Kui aga laotada auto mootor osadena laiali, on vaid väike hulk inimesi, kes teavad iga juppi ja kuidas need tagasi kokku käivad. Nii on ka hooldusega. Hooldustöötaja on õppinud spetsialist, kes teab tavainimesest või omastehooldajast palju rohkem ja põhjalikumalt, kuidas keerulises seisundis abivajajat aidata.

Usun, et kaardid võiksid siiski huvi pakkuda ka meditsiini- ja hoolekandeasutuste töötajatele. Kaardimänguga saab tuua tööpäevadesse mängulisust ja panna oma või meeskonna teadmisi proovile. See aitab ka uutel töötajatel kollektiivi sulanduda. Kaardid aitavad meeskonnas läbi arutada erinevaid teemasid ja oma kogemusi jagada. Lõbus ajaveetmine aitab maandada pingeid ja suurendada meeskonna ühtsustunnet. Kaartide abil saab omakorda abistada hooldust vajava inimese lähedasi.


Kaartide idee autor ja koostaja on Estkeer OÜ turundusjuht Ave Kütt. Kaardid on valminud koostöös OÜ-ga Hea Õde, kes on kaartide tootja. Kaarte saab soetada Hea Õe e-poest aadressil heaode.ee või Estkeeri nõustamiskeskustest Tallinnas aadressil Laki põik 2 või Tartus aadressil Ringtee 25. Kaardid on Estkeeriga kaasas messidel, infotundides ja külaskäikudel. Asjakohast infot leiab Estkeeri sotsiaalmeediakanalitest. Täpsemad kontaktid leiate Estkeeri kodulehelt estkeer.ee.