Skip to content
Sotsiaaltöö

Eessõna

„Igal inimesel, ükskõik, milline on tema tervislik või sotsiaalne seisund, on emotsionaalne vajadus olla märgatud ja mõistetud, olla aktsepteeritud, olla omaks võetud, tunda end väärtusliku ja lugupeetuna. Seda kõike sotsiaaltöötajad pakuvad, tekitades inimeses tunde, et ta on oluline ja temaga arvestatakse," kirjutab numbri eessõnas superviisor, arengunõustaja, koolitaja ja õppejõud Anu Aunapuu.

Meie käitumist ja tegutsemist mõjutavad uskumused ning väärtused. Kõik see, mida väärtustame, seostub sageli meie eetiliste põhimõtetega. Sotsiaalvaldkonnas mõjutavad eetilised valikud igapäevatöös kõiki neid inimesi, kelle pärast ja kellega koos seda tööd tehakse.

Rohkem kui sada aastat tagasi polnud naistel samasuguseid õigusi nagu meestel, umbes 50 aastat tagasi oli veel kombeks lapsi kehaliselt karistada. Praegu aga ei kujutaks me ette, et naisi või lapsi oleks normaalne kohelda neid alavääristades. Nii, nagu muutub maailm, muutuvad ka eetilised normid, millest juhindutakse.

Igal inimesel, ükskõik, milline on tema tervislik või sotsiaalne seisund, on emotsionaalne vajadus olla märgatud ja mõistetud, olla aktsepteeritud, olla omaks võetud, tunda end väärtusliku ja lugupeetuna. Seda kõike sotsiaaltöötajad pakuvad, tekitades inimeses tunde, et ta on oluline ja temaga arvestatakse.

Sotsiaaltöö 1/2024

Tutvu numbriga

Üliõpilaste, sotsiaalvaldkonna töötajate ja vabatahtlikega sotsiaaltöö eetika üle arutledes on olnud tuliseid vaidlusi. Keerulisi valikuid tuleb ette inimese tahte arvestamisel, tema väärikuse säilitamisel, tema kohta info jagamisel, digivahendite kasutamisel, meediaga suhtlemisel, sotsiaaltöö tegija rollis, enda hoidmisel ja oma kogemuse jagamisel näiteks teadustöö tarbeks. Nende eetiliste dilemmade lahendamiseks saab vajaduse korral abi sotsiaalvaldkonna töötaja eetikakoodeksist.

Eetika on sotsiaaltöös alati olnud tähtis. Inimeste kaitsmisel ja toetamisel tegutsevad sotsiaaltöötajad seavad iga päev abivajajad endast ettepoole, riskides samal ajal oma vajaduste unarusse jätmise ja läbipõlemisega. Professionaalsuse üks tunnus on ka iseenda hoidmine. See ei ole ainult sotsiaalvaldkonna töötaja vastutus – organisatsioonide juhid peavad tagama selleks tingimused: jõukohase töökoormuse, parasjagu vastutust ja väärilise tasu.

Meie sotsiaalvaldkonna töötajad on professionaalsed, austavad inimese väärikust, uskudes, et igaüks tegutseb parimate kavatsustega, kasutades talle kättesaadavaid võimalusi. Eetikakoodeks saab olla toeks otsustamisel, kuidas ja kui palju inimese ellu sekkuda.

Soovin sotsiaalvaldkonna töötajaile jaksu ja indu selle tähendusrikka töö tegemisel. Olgu teil hästi!

Anu Aunapuu
Anu Aunapuu
superviisor, arengunõustaja, koolitaja, õppejõud
ESTA sotsiaaltöö eetika käsiraamatu kaastoimetaja