Skip to content

Laste toiduteadlikkuse ning söömis- ja liikumisharjumuste kujundamine (grupp on täis!)

Koolitus

Koolituskursus toimub 13.03-30.04.2024 ning koosneb auditoorsetest koolituspäevadest ja veebiõppest e-õppekeskkonnas Moodle.

 • 13.03-26.03.24 kursuse avamine Moodle'is, iseseisvate ja praktiliste tööde lahendamine
 • 27.03.24 I auditoorne koolituspäev Tallinnas
 • 28.03-23.04.24 II iseseisvate ja praktiliste tööde lahendamine
 • 24.04.24 II auditoorne koolituspäev Tallinnas
 • 25.-30.04.24 tagasiside ankeedi täitmine, kursuse lõpp
Asukoht
Paik

Täpne asukoht saadetakse osalejatele registreerimiskinnituse meiliga.

Sihtrühm
Koolieelsete lasteasutuste õpetajad
Keel
eesti
Eesmärk
Arendada lasteaia õpetajate teadmisi ja oskusi koolieelses eas laste toitumisest ning söömis-ja liikumisharjumuste kujundamisest, et seeläbi toetada laste arengut, tervist toetavate harjumuste ning erinevate oskuste kujunemist.

 

Oodatav tulemus

Koolituskursuse lõpus osaleja:

 • omab üldist ülevaadet õpetajaraamatus „Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine“ käsitletavatest teemadest ja tegevustest
 • teab, millised on laste söömist mõjutavad tegurid ja oskab neid seostada lasteaia tegevuse ja keskkonnaga
 • teab lasteaiaealiste laste tervisliku toitumise põhimõtteid; toidu-, liikumis- jm tervist toetavaid soovitusi, sh toidupüramiidi ja taldrikureegli põhimõtteid
 • teadvustab enda rolli laste toidu ja söömisega seotud eesmärkide saavutamisel 
 • on valmis kasutama saadud teadmisi ja oskusi õpi- ja kasvukeskkonna kujundamisel koostöös kolleegide ja lapsevanematega
 • on valmis kasutama õpetajaraamatut ja muid infomaterjale oma igapäevatöös
Õppe kogumaht

16 akadeemilist tundi auditoorset õpet (2 koolituspäeva) ja kuni 10 akadeemilist tundi iseseisvat ja praktilist tööd. Iseseisvate tööde tegemist on õppijal võimalik ise ajaliselt planeerida.

Kava
 
 

auditoorsed koolituspäevad
27.03 ja 24.04.2024

09.30–10.00 kogunemine
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.00 koolitus
13.00–13.45 lõuna  
13.45–15.15 koolitus
15.15–15.30 paus
15.30–17.00 koolitus
 
Koolitajad
Liana Varava, Tagli Pitsi
Dokument läbinutele
tunnistus
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Liisa Maistrov, liisa.maistrov@tai.ee
Lisainfo

Koolituskursuse läbimise tingimuseks on:

 • vähemalt 85 protsendi ulatuses auditoorses õppes osalemine (2 koolituspäeva)
 • iseseisvate tööde sooritamine
 • 2 eeltesti sooritamine e-õppe keskkonnas Moodle (mõlemad sooritatud vähemalt tulemusele 51%, soovituslikult 91%, võimalik teha korduvalt)
 • tagasiside ankeedi täitmine

Koolitusele ootame osalema lasteaiast kuni kaks õpetajat.

 

Kava/koolituskava