Skip to content

Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholi tarvitamisest (EHAAT)

Uuring
Download (PDF, 854.62 KB)

Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholi tarvitamisest (EHAAT) on TAI küsitlusuuring, mille eesmärk oli saada terviklik ülevaade alkoholi tarvitamisega seotud teadmistest, uskumustest, hoiakutest, sotsiaalsetest normidest ja tavadest Eestis. Ülevaade kirjeldab 2022. a sügisel läbi viidud EHAATi kvantitatiivuuringu metoodikat ning korraldust ning annab kirjeldava ülevaate uuringu andmekogumise käigust.

EHAAT_2022_metoodika

Detailed info

Year
2023
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Rainer Reile, Tatjana Veideman, Esta Kaal
ISBN
978-9949-666-42-3