Skip to content

HPV kodutesti juurutamine riiklikus emakakaelavähi sõeluuringus ja pilootprojekt Ida-Virumaa apteekides, 2022

Uuring
Download (PDF, 197.32 KB)

TAI ja Tervisekassa koostöös elluviidava projekti eesmärk on selgitada võimalusi HPV kodutesti kui uue innovatiivse sõeluuringus osalemise viisi kasutusele võtmiseks emakakaelavähi sõeluuringus. HPV kodutestimine võimaldab naistel võtta sõeluuringus osalemiseks vajalik proov endale sobival ajal ja kohas ning saata see postiga laborisse analüüsimiseks. 

Võimalus valida kodutest aitas suurendada emakakaelavähi sõeluuringu osalust 2022. aastal pea kõigis vanuserühmades ja maakondades. Lisaks tõstis kodutestide pakkumine apteekides märkimisväärselt kodutestijate arvu Ida-Virumaal, näitasid TAI ja Tervisekassa poolt läbi viidud pilootprojekti esmased tulemused.

  • 53 000 sõeluuringu sihtrühma naist said 2022. a II pooles võimaluse valida, kas teha HPV test kodus või kliinikus.
  • Kodutesti sai tellida veebikeskkonnast, lisaks pakkusime koduteste Ida-Virumaa 34 apteegis.
  • Kokku tegi 2022. aastal kodutesti 5370 naist (10% korduskutse saanutest), neist 353 sai kodutesti apteegist.
  • 94% naistest jäi apteekides nõustamisega rahule ja 92% küsimustiku täitjatest on edaspidigi valmis kodutesti kasutama.
  • Kokku oli 2022. aastal emakakaelavähi sõeluuringu osalusmäär 54% (2021. a 51%).

 

HPV-kodutestimine

Detailed info

Year
2023
Publisher
Tervise Arengu Instituut, Tervisekassa